2016-02-02 10:44Pressmeddelande

Trivselhus förvärvar attraktiv mark

Hustillverkaren Trivselhus har förvärvat tomtmark i området Nordanå, Staffanstorps kommun.
– Detta stärker våra möjligheter att erbjuda attraktivt villaboende med närhet till Malmö centrum, säger Trivselhus VD Jan Johansson.

Trivselhus har av Staffanstorps kommun förvärvat fastigheten Nordanå 8:23. Affären genomförs mellan parternas helägda bolag Trivselhus Mark AB och Staffanstorpshus AB.

Nordanå är beläget nära motorväg och endast 10 km nordöst om Malmö centrum. Området är detaljplanelagt och omfattar knappt 70 000 kvm avsedda att fördelas på 57 byggrätter. Preliminärt blir det 23 grupphus och resterande del styckevillor från varumärkena Trivselhus och Movehome.

– Det är väldigt positivt för kommunen att Nordanå fortsätter att utvecklas. Fler människor får chansen att bo naturskönt med närhet till det mesta, samtidigt som samhällsservicen i närheten får ett bättre underlag – inte minst i form av fler barn till förskolan i Nordanå och till skolan i närbelägna Tottarp, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Projektering pågår och utbyggnaden av gator och VA påbörjas till sommaren. Säljstart beräknas runt årsskiftet 2016-2017 för byggnation under 2017-2018. 
– Genom detta område stärker Trivselhus positionen i Malmö-regionen. Marken lämpar sig dessutom perfekt för vår produktmix av grupphus och styckevillor, konstaterar VD Jan Johansson.

För mer information om Trivselhus hus och tomter vänligen kontakta: 
Per Larsson (kontorschef Malmö), tel 040-20 82 76, per.larsson@trivselhus.se

För mer information om Trivselhus AB vänligen kontakta: Jan Johansson (VD), tel 0383-208 33, jan.johansson@trivselhus.se

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och en del av skogskoncernen Södra. Med omsorg om kvalitet i varje detalj tillverkas husen i den småländska fabriken för effektivt montage på byggplats. Trivselhus uppförde runt 400 bostäder 2015 där bostadsrätter, radhus och projekthus utgör en växande andel.

FAKTA
• Trivselhus har cirka 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
• Export sker via olika samarbetspartners till Åland och England.
• Trivselhus levererar närmare 400 bostäder under 2015. Företaget har cirka 230 anställda.
• Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome.
• Trivselhus exploaterar mark och bygger bostadsrätter, radhus och projekthus. Dessutom samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av områden för gruppbyggda småhus.
• Trivselhus är en del i skogskoncernen Södra

 


Om Trivselhus

EN HUSLEVERANTÖR FRÅN SMÅLAND När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husutformning och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.