2015-01-12 10:10Pressmeddelande

Trivselhus förvärvar attraktiv mark

Hustillverkaren Trivselhus har förvärvat tomtmark i området Lilla Bråta, Lerums kommun. 
–Detta stärker våra möjligheter att erbjuda attraktivt villaboende med närhet till Göteborgscentrum, säger Trivselhus VD Jan Johansson.

Trivselhus har av Stiftelsen Skogssällskapet förvärvat fastigheten Götebo 1:14 i Lerums kommun. Affären genomförs mellan respektive företags helägda dotterbolag Tomtbolaget THV AB och Skogssällskapet Lilla Bråta AB. Området är detaljplanlagt och omfattar knappt 130 000 kvm avsedda att fördelas på 54 villatomter. Beroende på marknadens intresse kan en del av kvartersmarken upplåtas som bostadsrätter i form av t ex radhus. 

Marken gränsar till ett mycket trevligt område med promenadsavstånd till flera förskolor, skola, dagis, köpcentra, busshållplats och endast 10-15 minuter till Göteborgs centrum via pendel. Exploateringen i form av vägar, vatten och avlopp beräknas ske under sommaren 2015 och vara färdigställt tidig vår 2016. Marknadsföring och säljstart beräknas till senhösten 2015. 

– Trivselhus stärker genom förvärvet positionen i Göteborgsregionen och ser fram emot att kunna erbjuda blivande husägare både tomt och hus via Trivselhus i ett attraktivt område, konstaterar VD Jan Johansson. 

För mer information om Trivselhus hus och tomter vänligen kontakta: 
Christian Svensson (kontorschef Göteborg), tel 031-89 50 91, christian.svensson@trivselhus.se

För mer information om Trivselhus AB vänligen kontakta: 
Jan Johansson (VD), tel 0383-208 33, jan.johansson@trivselhus.se

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och hör hemma i Korsberga på det småländska höglandet. Runtomkring oss har vi höglänta och kuperade skogstrakter med småsjöar och mossar. Det är ifrån det här vackra, men ibland karga landskapet vi hämtar vår syn på vad som är äkta, hållbar och gedigen kvalitet. När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husdesign och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands för att lyssna på er, lära känna er, visa sådant ni inte visste om och föreslå skräddarsydda lösningar. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.

FAKTA
• Trivselhus har cirka 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr.
• Export sker via olika samarbetspartners till Åland och England.
• Trivselhus levererar närmare 400 bostäder under 2015. Företaget har cirka 210 anställda.
• Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome.
• Trivselhus exploaterar mark och bygger bostadsrätter, radhus och projekthus. Dessutom samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av områden för gruppbyggda småhus.
• Trivselhus är en del i skogskoncernen Södra


Om Trivselhus

EN HUSLEVERANTÖR FRÅN SMÅLAND När ni bygger ett Trivselhus får ni stöd och guidning från de första mötena till att ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem. Det kan vara allt ifrån bankkontakter och bygglov till husutformning och byggnation. Under hela färden finns våra experter till hands. Det småländska hantverket som vi är uppvuxna med innebär bland annat millimeterprecision i alla byggdelar. Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet, precis som Småland. Slutmålet för vår gemensamma resa är ert nya hus. Ert livsverk.