2021-12-07 08:05Pressmeddelande

Stark resultatförbättring för Trivselhus

Våren 2021 förvärvades Trivselhus AB av Svensk Husproduktion och Trivselhus har sedan dess gjort en stark resultatförbättring.

Efter att drygt halva verksamhetsåret passerat kan konstateras att Trivselhus är på offensiven. Bolaget har lyckats vända den tidigare negativa resultatutvecklingen och rapporterar efter första halvåret med Svensk Husproduktion som ägare ett positivt resultat. En stark resultatförbättring har genomförts trots utmaningar med skenande materialpriser och leveransproblem från underleverantörer.

STORA INSATSER SKAPAR LÅNGSIKTIG RESULTATPÅVERKAN
Genom en kraftig översyn av omkostnader, ökad kostnadsmedvetenhet, förändringar i säljkåren samt effektiviseringar i fabriken, märks nu ett flertal positiva effekter av det nedlagda arbetet. En nylansering av varumärket Movehome, fokus på interna processer samt koncerngemensamma insatser inom bl.a. inköp, IT och ekonomi, skapar en långsiktighet i den positiva resultatutvecklingen.

”Det är fantastiskt att se hur det hårda arbete som lagts ner, redan gett resultat. Våra medarbetare har haft rätt inställning och gjort ett otroligt fint jobb för att vända utvecklingen, men vi nöjer oss inte här, utvecklingen av bolaget fortsätter givetvis”, säger Jonas Regnander, VD Trivselhus.

TAKTÖKNING I FABRIKEN MED NÄRMARE 40 %
Trivselhus har medvind i försäljningen och har under perioden haft en mycket stark orderingång. De positiva försäljningssiffrorna för varumärkena Trivselhus och Movehome ställer stora krav på utleveranser från den moderna husfabriken i Landsbro. Leveranstakten har ökat med närmare 40 %, tack vare ökad effektivitet i fabriken, förändrade rutiner och engagerade medarbetare. Målsättningen är att göra Trivselhus till landets ledande småhustillverkare i premiumsegmentet, och erbjuda den vassaste, digitala, utmanaren genom varumärket Movehome.

”Vi är oerhört nöjda med utvecklingen av verksamheten och bolaget, och ser en stor potential för ytterligare förbättringar. Jag ser fram emot den fortsatta resan som Trivselhus nu gör tillsammans med sina medarbetare”, säger Stefan Holmberg, Koncernchef Svensk Husproduktion.

Om Svensk Husproduktion
Våren 2021 förvärvades Trivselhus AB utav Svensk Husproduktion. Genom förvärvet når den nya koncernen en omsättning på närmare 2 mdkr, och är numera en av Sveriges största aktörer inom styckehussegmentet, med stark frammarsch även inom Grupphusutveckling. Ett intensivt arbete pågår, med flertalet utvecklingsprojekt, för att göra Trivselhus, Movehome och LB-Hus till tre av Sveriges ledande småhusvarumärken.


Om Trivselhus

Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och levererade under 2020 drygt 260 bostäder i form av villor och gruppbyggda småhus. Företaget har cirka 200 anställda och är en del av koncernen Svensk Husproduktion AB. Trivselhus har närmare 30 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Utöver villor ingår bostadsrätter, radhus och projekthus i produktmixen. Export sker via samarbetspartner till Åland. En majoritet av villorna uppförs med totalentreprenad, vilket innebär praktiskt och juridiskt helhetsansvar för att bygga husen. Trivselhus säljer och tillverkar också villor under systervarumärket Movehome som kombinerar nytänkande med gedigen erfarenhet och köptrygghet, vilket möjliggör ett helt nytt sätt att bygga hus. Nyckeln är ”Bygg online” som gör att alla kan forma sitt personliga hus på webben och få pris direkt.


Kontaktpersoner

Jonas Regnander
VD
Jonas Regnander
Stefan Holmberg
VD och Koncernchef Svensk Husproduktion AB
Stefan Holmberg