2023-05-17 09:14Pressmeddelande

Torstas VD Anna Olofsson Frestadius höll anförande för representanter från alla EU´s medlemsländer.

Anna Olofsson Frestadius, under sitt anförande.Anna Olofsson Frestadius, under sitt anförande. Foto: Torsta

På onsdagen höll Torstas VD Anna Olofsson Frestadius och Anna Kråik Åström, verksamhetsutvecklare på Gaaltije, ett varsitt anförande till representanter från EU:s medlemsländer om de geografiska utmaningarna som vi i Jämtlands län har.

Representanter från alla EU:s 27:s medlemsstater fanns representerade i möteslokalen på Holiday Club i Åre. Experter och tjänstemän fanns på plats om mötet som handlade om genomförandet av moderniseringen av statsstödsreglerna.

Efter cirka 15 minuter gick ordet till Torstas VD Anna Olofsson Frestadius.

- Vi alla här har just nu förmånen att vara i mitten av Sverige. Eller som många skulle säga, i norra Sverige.

Så lät det i starten av Annas anförande. Hon gav en geografisk snabbkurs i var delegaterna befann sig i Sverige och Norrland.

- På så sätt fick jag synliggöra de avstånd som finns här och de naturgivna förutsättningarna och sätta dem i en jämförande europeisk kontext. Bara Jämtlands län är större än Belgien, Cypern, Malta och Luxemburg tillsammans vilket är viktigt att ha förståelse för när europeisk politik formas.

Anna Olofsson Frestadius förklarade även vikten av gröna näringars roll för samhällsutvecklingen och vikten av att stärka och utveckla dem, inte minst utifrån klimatförändringarna.

Anna Kråik Åström, verksamhetsutvecklare på Gaaltije pratade direkt efter Anna Olofsson Frestadius. Hon gav andra perspektiv om var de är, att de är i Åarjelsaepmie och att om länet har utmaningar i gleshet, så är de ännu mer utmanande i samiska perspektiv när det gäller exempelvis EU-finansiering och statsstöd.

Anna Kråik Åström, under sitt anförande.
Foto: Torsta

Anna Kråik Åström, under sitt anförande. Foto: Torsta

- Under dagen har ni haft möjligheten att titta ut över fjällen. Till synes outnyttjad mark för den oinvigde. Men dessa marker har långa, gamla traditioner. Markerna du är i mitten av är vår historiebok, ett levande kulturellt landskap och en arbetsplats, sa Anna Kråik Åström under sitt tal.

Även Jonas Andersson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden höll ett anförande.

Med till mötet var även företrädare för Åre kommun, Peak Innovation och Region Jämtland Härjedalen.

Representanterna från Jämtlands län. Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB, Daniel Eurenius Peak Innovation, Jonas Andersson (S) region Jämtland Härjedalen, Juliana Gardahl region Jämtland Härjedalen, Anna Omberg, Åre kommun, Anna Kråik Åström, Verksamhetsutvecklare, Gaaltije, Daniel Danielsson (C), Åre kommun.

Representanterna från Jämtlands län. Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB, Daniel Eurenius Peak Innovation, Jonas Andersson (S) region Jämtland Härjedalen, Juliana Gardahl region Jämtland Härjedalen, Anna Omberg, Åre kommun, Anna Kråik Åström, Verksamhetsutvecklare, Gaaltije, Daniel Danielsson (C), Åre kommun. Foto: Torsta

Kontakt:

Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB. Anna.frestadius@torsta.se 072 - 235 30 08

Anna Kråik Åström, Verksamhetsutvecklare, Gaaltije. anna@gaaltije.se 070 - 606 31 90


Om Torsta

Torsta är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela Jämtlands län. Vi erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vår utvecklingsavdelning sörjer för att framtidssäkra företags- och landsbygdsutvecklingen. I huvudbyggnaden finns även Torsta Gårdsrestaurang som erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Vi vill bidra till ökad lönsamhet och affärsmässighet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap. Fråga Torsta! Vi har inte alla svaren, men vi har kunskap, engagemang och nätverk för att ta reda på det du behöver veta.


Kontaktpersoner

Presskontakt
Presskontakt
Anna Olofsson Frestadius
VD, Torsta AB
Anna Olofsson Frestadius