2023-12-15 10:14Pressmeddelande

Torsta startar utbildningen skogligt basår, den enda i Norrland

Erica Jonsson Ogilwie, utbildare inom skog på Torsta, kommer bland annat att undervisa i virkeslära och skötsel av skog under utbildningen.Erica Jonsson Ogilwie, utbildare inom skog på Torsta, kommer bland annat att undervisa i virkeslära och skötsel av skog under utbildningen.

Med uppdrag från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kommer Torsta starta utbildningen skogligt basår från höstterminen 2024.

I dag finns utbildningen endast på två platser i Sverige, på Jälla Naturbruksgymnasium utanför Uppsala och Stora Segerstads Naturbrukscentrum utanför Värnamo. Torsta blir alltså den enda utbildningsplatsen i Norrland.

Utbildningsledare på Torsta är Helen Hansen Axelsson och hon är väldigt nöjd över att utbildningen startar på Torsta i Ås.

- Vi hoppas kunna bidra med fler studenter från Norrland till Skogsmästarprogrammet, just nu är det nämligen en underrepresentation på studenter från Norrland.

Helen Hansen Axelsson, Torsta

Helen Hansen Axelsson,  utbildningsledare Torsta

Totalt är utbildningen 40 veckor och ger en kunskap om förvaltning och skötsel av skog samt full behörighet till Skogsmästarprogrammet.

- Alla som har godkända resultat efter avslutad utbildning har platsgaranti till Skogsmästarprogrammet, det tycker vi känns väldigt betryggande för studenterna, säger Helen.

Av utbildningens 40 veckor är halva tiden praktik som kan genomföras både på utbildningsorten eller exempelvis på elevens hemort.

Anna Olofsson Frestadius är VD på Torsta.

Vad betyder det här för Torsta?

- Med det breda ägandet, nätverk och kompetenser Torsta har vet vi att vi kommer erbjuda en högkvalitativ utbildning som svarar mot branschens behov. 

Anna Olofsson Frestadius,VD Torsta AB
Foto: Torsta

Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB 

Vad betyder det här för näringarna i Jämtland?

 - Att det råder en oerhörd brist på arbetskraft inom skoglig sektor är ett faktum. Kompetensförsörjning i de gröna näringarna är en ständigt aktuell fråga och det skogliga basåret är en pusselbit som bidrar till att möta de behov som finns. Vi ser fram emot samarbetet tillsammans med SLU och har stora förhoppningar om att detta bidrar till att fler går Skogsmästarprogrammet, inte minst från Jämtlands län och norra Sverige.

Ansökan till utbildningen öppnar i mars 2024.


Om Torsta

Torsta är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela Jämtlands län. Vi erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vår utvecklingsavdelning sörjer för att framtidssäkra företags- och landsbygdsutvecklingen. I huvudbyggnaden finns även Torsta Gårdsrestaurang som erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Vi vill bidra till ökad lönsamhet och affärsmässighet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap. Fråga Torsta! Vi har inte alla svaren, men vi har kunskap, engagemang och nätverk för att ta reda på det du behöver veta.


Kontaktpersoner

Presskontakt
Presskontakt
 Helen Hansen Axelsson
Helen Hansen Axelsson