2022-11-23 09:19Pressmeddelande

Torsta får fortsatt förtroende av Jämtlands Gymnasium

Göran Åkesson, rektor på Torsta Naturbruksgymnasium och Anna Olofsson Frestadius, VD på Torsta ABGöran Åkesson, rektor på Torsta Naturbruksgymnasium och Anna Olofsson Frestadius, VD på Torsta AB

Torsta får fortsatt förtroende att driva naturbruksutbildning på uppdrag av JGY (Jämtlands Gymnasium) efter vunnen upphandling!
 
Det är en glad Anna Olofsson Frestadius, VD för Torsta AB, som berättar att Torsta AB vunnit upphandlingen om att få driva Naturbruksprogrammet inom områdena Djurvård, Lantbruk, Naturturism och Skogsbruk åt JGY. Upphandlingen inkluderar även gymnasiesärskoleutbildning, måltidsservice och lokaler.  

- Det känns fint att få bekräftelse att det arbete vi gjort och kommer göra i våra gymnasiala utbildningar värdesätts och prioriteras, säger Anna Olofsson Frestadius.

Torsta AB vann även förra upphandlingen, den som nu snart löper ut. Den nya upphandlingen sträcker sig fyra år framåt med möjlighet till upp till tre års förlängning, alltså totalt sju år.

- Det är ett kvitto på att våra satsningar har varit bra och fortsatt står sig starka och är relevanta. Våra utbildningar har kraftigt ökat i popularitet de senaste åren och vi har ett högt söktryck på dem vilket är väldigt positivt för framtiden, inte bara för Torsta utan för samhället som helhet, säger Anna Olofsson Frestadius.

Hur känns det för framtiden?

- Gröna näringar är en otroligt viktig del i länets ryggrad och dna. Med global uppvärmning, rådande världsläge och de svårigheter som följer med det kommer Jämtlands län fylla en allt viktigare roll framöver. Här finns skogen, här finns förutsättningarna för matproduktionen, här finns arbetstillfällen och då är Torsta som utvecklings- och utbildningsaktör en viktig part för att säkerställa att vi också har arbetskraft inom dessa viktiga områden.

Naturbruksprogrammet på Torsta har inriktningarna Djurvård, Lantbruk, Naturturism och Skogsbruk. Göran Åkesson är rektor på Torsta Naturbruksgymnasium och även han är glad över det fortsatta förtroendet.

- Det här känns otroligt bra och stimulerande. Det visar att Torstas verksamhet är att räkna med.

Vad innebär det att få förvalta ett sånt här uppdrag?

- Det ger en arbetsro och en möjlighet att arbeta med skolans långsiktiga mål över tid. Nu fortsätter vi att blicka framåt, avslutar Göran Åkesson med.Om Torsta

Torsta är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela Jämtlands län. Vi erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vår utvecklingsavdelning sörjer för att framtidssäkra företags- och landsbygdsutvecklingen. I huvudbyggnaden finns även Torsta Gårdsrestaurang som erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Vi vill bidra till ökad lönsamhet och affärsmässighet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap. Fråga Torsta! Vi har inte alla svaren, men vi har kunskap, engagemang och nätverk för att ta reda på det du behöver veta.


Kontaktpersoner

Presskontakt
Presskontakt
Anna Olofsson Frestadius
VD, Torsta AB
Anna Olofsson Frestadius