2023-12-12 08:24Pressmeddelande

Konferens för framtidens livsmedelsförsörjning anordnades på Torsta

Äta bör man - Annars dör manMarie Sjölin, Torsta och statssekreterare Dan Ericsson

Torsta och LRF Jämtland anordnade seminariedagen Äta bör man - Annars dör man. En dag för att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap. Förutom diskussioner i grupper var det föredrag av statssekreterare Dan Ericsson, landshövding Marita Ljung, Torstas EU-strateg Anna Omberg, Håkan Nilsson, sakunnig på LRF Jämtland samt Jenny Asplund från kungliga  skogs- och lantbruksakademin.

Vad behöver vi i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan vi bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Det var frågorna som skulle benas i när Torsta och LRF Jämtland tillsammans anordnade seminariedagen Äta bör man - Annars dör man.

Dagen startade med ett inledningstal av Anna Olofsson Frestadius, VD på Torsta.

- Med förändrade omständigheter runtom oss i världen - där det blir tydligt att globala frågor direkt blir lokala så kan vi behöva komplettera vad vi trott oss veta. Och från europeiskt håll förväntas vi här kunna svara konkret på vilka behov vi har. Om vi får högre nivå på underlag, då kan vi också förvänta oss bättre genomslagskraft. Och då behöver vi göra något annorlunda imorgon jämfört med idag.

Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB
Lars Ahlin, Ordförande LRF Jämtland

Inledningstalare var Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB Lars Ahlin, Ordförande LRF Jämtland

Lars Ahlin, ordförande LRF Jämtland, fortsatte med att berätta att läget är tufft i branschen och att det aldrig har varit viktigare med en långsiktighet i villkoren för matproduktion, utifrån omvärldsläget och inte minst med kopplingen till Nato som ställer ytterligare krav på försörjning.

- Är det något vi vet så är det att vi behöver kompetens, och det är därför roligt att vi har den här dagen här på ett kunskapscentrum som Torsta.

Dagen kantades av inslag kring bland annat Finlands försörjningsmodell, pågående nationella utredningar och länets självförsörjningsgrad.

Jenny Asplund, projektledare för ett nystartat försörjningsberedskapsprogram på KSLA, Kungl. skogs- och lantbruksakademin, berättade att det idag är spannmål, socker, ägg och mjölk som Sverige är självförsörjande på. Men med brasklappen att det är så få aktörer att en incident, vilket också skett inom såväl socker som ägg, kan rasera försörjningsgraden radikalt. I länet visade det sig vara endast mjölk där självförsörjningsgraden är över 100 procent.

Jenny Asplund, projektledare inom livsmedelsberedskap på KSLA – Kungliga skogs- och lantbruksakademin

Jenny Asplund, projektledare inom livsmedelsberedskap på KSLA – Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Håkan Nilsson, sakkunnig LRF Jämtland, resonerade kring uttrycket självförsörjning och att det kan vara ett något missvisande begrepp eftersom det utgår endast från förhållandet produktion och konsumtion, och att det i en krissituation snarare är den totala energi- och proteinmängden som är det viktiga.

Håkan Nilsson, sakkunnig LRF Jämtland

Håkan Nilsson, sakkunnig LRF Jämtland.

- Den så kallade ”jämtlandsdieten”, det vill säga om vi skulle leva på det vi producerar här i länet, ger en något ensidig kost men vi skulle med den klara oss i upp till 150 dagar. Men, med stora säsongsvariationer, inget lager av insatsvaror och logistiska utmaningar som i att varje mjölkbonde ska förse 1368 personer så har vi ett problem. En jämförande siffra från 1945 skulle ge 13 personer per mjölkbonde, ett mer hanterbart antal.

Statssekreterare Dan Ericsson fanns på plats vilket gav ett stort engagemang och många frågor så som ”hur ska vi lösa försörjningen med några få rationella gårdar som då också blir sårbara, eller med många mindre gårdar, som då får det tufft med lönsamheten?” ”Det är en svår balanspunkt”, medgav statssekreteraren och menade samtidigt att det är en säkerhetsfråga att vi har produktion i hela Sverige och att det måste finnas ett sätt att göra det mer lönsamt genom till exempel fler ben att stå på.

Dan Ericsson, Statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Dan Ericsson, Statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

- Lönsamhet i primärproduktionen är grunden i en stärkt livsmedelsberedskap, och utifrån alla de över 1000 förslag vi fått in i revideringen av den nationella livsmedelsstrategin handlade 400 om regelförenklingar, vilket vi också tagit till oss av. Lönsamma företag är enda vägen, sa Dan Ericsson.

Det var ett stort engagemang när statsekreterare Dan Ericsson höll sitt föredrag.

Det var ett stort engagemang när statsekreterare Dan Ericsson höll sitt föredrag.

Även landshövding Marita Ljung gästade och bekräftade likt Dan Ericsson vikten och värdet av en lokal livsmedelsproduktion och lyfte också att det i länet finns ett nationellt resurscentrum för mathantverk med värdefull kunskap om historiska metoder att ta med in i framtiden.

Marita Ljung, landshövding Jämtlands Län

Marita Ljung, landshövding Jämtlands Län

Håkan Nilsson kopplade utifrån regelförenklingar i sitt anförande till att det största behovet för att Jämtlands län ska kunna bidra mer vad gäller världens livsmedelsförsörjning är en EU-politik som möjliggör och exemplifierade utmaningar med bland annat Nature restoration law, art- och habitatdirektivet och avskogningsfördraget.

- Norrland är stor på jorden men liten i orden och det är ett problem, sade Håkan Nilsson och syftade på den bristande politiska representationen från norra Sverige.

Anna Omberg, EU-strateg på Torsta, tog vid i resonemanget och beskrev hur EU:s två stora budgetposter, jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, har avgörande betydelse i arbetet, och att det behöver finnas en tydlig koppling mellan dessa i satsningar som rör livsmedelsförsörjning.

Anna Omberg, EU-strateg Torsta

Anna Omberg, EU-strateg Torsta.

- Likt en blomma så finns primärproduktionen i mitten och de kringliggande värdekedjorna är kronbladen. Pengarna ska särskiljas visst, men i Sverige har vi valt att även silvertejpa och vakuumförpacka vilket ställer till det.

Anna Omberg berättade vidare om tidslinjen för EU-politiken och slog fast att det under det kommande året är viktigt att förmedla våra behov och förutsättningar inför nästa programperiod, att vi ska vara proaktiva och ha en chans att vara med och forma politiken.

Seminariedagen varvades med föredrag och samtal kring behov och möjligheter runt borden. Att ämnet engagerar märktes tydligt och förslag så som nya fördelningsmodeller för glesa områden, att nyttja upphandling tydligare som verktyg i att stärka beredskapen och att öka kunskapen kring självhushållning kom upp.

Mellan föredragen var det samtal runt borden.

Mellan föredragen var det samtal runt borden. Att ämnet engagerar märktes tydligt och förslag så som nya fördelningsmodeller för glesa områden, att nyttja upphandling tydligare som verktyg i att stärka beredskapen och att öka kunskapen kring självhushållning kom upp.

Moderator Marie Sjölin, landsbygdsutvecklingschef på Torsta, avslutade med att detta nu behöver och ska kanaliseras till pågående processer på olika nivåer i såväl nutida arbete kring livsmedelsförsörjning som inför nästa programperiod i EU.

Moderator Marie Sjölin, landsbygdsutvecklingschef på Torsta.

Moderator Marie Sjölin, landsbygdsutvecklingschef på Torsta.

Dan Ericsson tackade avslutningsvis för dagen och reflekterade över att det han tog med sig hem är att Sverige inte ser likadant ut och att det behövs regionala anpassningar.Om Torsta

Torsta är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela Jämtlands län. Vi erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vår utvecklingsavdelning sörjer för att framtidssäkra företags- och landsbygdsutvecklingen. I huvudbyggnaden finns även Torsta Gårdsrestaurang som erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Vi vill bidra till ökad lönsamhet och affärsmässighet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap. Fråga Torsta! Vi har inte alla svaren, men vi har kunskap, engagemang och nätverk för att ta reda på det du behöver veta.


Kontaktpersoner

Presskontakt
Presskontakt
Marie Sjölin
Chef, avdelningen för landsbygdsutveckling Torsta AB
Marie Sjölin