2023-11-21 09:51Pressmeddelande

Äta bör man - Annars dör man

Torsta och LRF Jämtland anordnar seminariedagen Äta bör man - Annars dör man. En dag för att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap.Torsta och LRF Jämtland anordnar seminariedagen Äta bör man - Annars dör man. En dag för att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap.

Torsta och LRF Jämtland anordnar seminariedagen Äta bör man - Annars dör man. En dag för att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap.

Vad behöver vi i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan vi bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen Äta bör man - Annars dör man.

- Syftet är att öka vår försörjningsförmåga. Det är en stökig omvärld och vi kan inte ta för givet att vi har mat om det händer något. Sverige och Jämtlands län är idag inte självförsörjande, och även om vi skulle överleva genom en helt omställd kost utifrån den produktion som finns, så har vi inte infrastrukturen som krävs för att nå maten. Därför behöver vi göra insatser som stärker vår livsmedelsförsörjning och beredskap, och dessa frågor ska vi prata om under seminariedagen, säger Marie Sjölin, som är landsbygdsutvecklingschef på Torsta.

Marie Sjölin, Torsta AB

" Syftet är att öka vår försörjningsförmåga", säger Marie Sjölin, landsbygdsutvecklingschef på Torsta AB

Seminariedagen kommer varvas med föredrag och workshops.

- Det är ett pågående arbete att stärka livsmedelsberedskapen och det är flera nationella utredningar som jobbas på med i detta nu. Men det finns också potentiella luckor mellan olika instanser och pratar vi inte med varandra så riskerar vi att missa centrala delar. Att se helheten är väldigt viktigt, poängterar Marie, och vi vill betona våra förutsättningar här i länet in i detta.

Marie berättar att beredskap behövs för såväl händelse av krig som annan kris. Klimatet förändras och sårbarheten ökar, även ur den aspekten. Samtidigt befinner vi oss i ett av få områden i världen som jämförelsevis kommer få bättre förutsättningar i framtiden att producera livsmedel, och vi har därigenom en möjlighet att med ökad produktion bidra till försörjningen för flera än oss själva.

- Förhoppningen är att dagen ger oss en uppdatering av nuläge och en gemensam bild av behov och hur de bäst kan mötas, något som sedan också förmedlas och arbetas vidare med genom regionala strategier och nationella utredningar.

Målgruppen för dagen är såväl politiker och tjänstepersoner som företagare och representanter för civilsamhälle och akademi. Alla som är intresserade och vill bidra är välkomna.

- Varje pusselbit i beredskapen behövs för att lägga hela pusslet, avslutar Marie med.

 Äta bör man - Annars dör man, anordnas den 8 december på Torsta i Ås.


Om Torsta

Torsta är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela Jämtlands län. Vi erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vår utvecklingsavdelning sörjer för att framtidssäkra företags- och landsbygdsutvecklingen. I huvudbyggnaden finns även Torsta Gårdsrestaurang som erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Vi vill bidra till ökad lönsamhet och affärsmässighet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap. Fråga Torsta! Vi har inte alla svaren, men vi har kunskap, engagemang och nätverk för att ta reda på det du behöver veta.


Kontaktpersoner

Presskontakt
Presskontakt
Marie Sjölin
Chef, avdelningen för landsbygdsutveckling Torsta AB
Marie Sjölin