TiksPac


Rent nära dig

Skrivet om oss

Att förverkliga en idé

Stig-Arne Mårtensson, grundare av TiksPac, flyttade från storstaden till den idylliska småstaden Falkenberg 2001. Under promenaderna med hunden Smilla upptäckte han snart att många inte plockade upp efter sina hundar – ett första intryck som inte var särskilt positivt.

Därför utvecklade han TiksPac-konceptet, som omfattar en station med nedbrytbara hundpåsar. Konceptet sponsras av företag som exponeras lokalt med sina varumärken, och på så sätt underlättar för sina kunder att hålla rent efter sig.

TiksPac är idag ett internationellt renhållningsföretag med lokala rötter. Tillsammans med företag och kommuner skapar vi engagemang genom att medvetandegöra nedskräpningen och underlätta upplockningen.

Vår vision: Rent Nära Dig!

Kontaktpersoner

Daniel Hansson
Försäljningschef
Daniel Hansson