2022-03-16 09:35Pressmeddelande

Swedish Warmblood Association raises 72 168 SEK for Ukrainian horses

During the SWB Stallion Performance Test , we launched the initiative to support horses, 
breeders and riders during the war in Ukraine. Now, two weeks later, we are sending
a total of SEK 72,168 to the organization Ukrainian Equestrian Federation Charity
Foundation.
"The support and generosity has been enormous, we are overwhelmed." says
Ellinor Andersson, Communications manager at SWB.
"The first day we had received over SEK 12,000 and during the SWB Stallion
Percormance Test at Strömsholm, our main sponsor Agria also supported with
SEK 10,000, which was very much appreciated." The charity foundraiser will continue as long as support is needed and the
Swedish Warmblood Association will continuously transfer money to the Ukrainian
Equestrian Federation Charity Foundation. For questions contact: ellinor.andersson@swb.org, 079-585 20 40.

------

72 168 kronor till hästarna i Ukraina!

Under Bruksprovsveckan gick vi ut med initiativet att stötta hästar, uppfödare och ryttare i Ukraina. Nu två veckor senare skickar vi över hela 72 168 kronor till organisationen Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation. Bakom organisationen står bland annat det ukrainska ridsportförbundet i samarbete med FEI.

”Stödet och givmildheten har varit enormt från människor, vi är överväldigade.” säger Ellinor Andersson, kommunikationsansvarig på SWB. ”Redan första dygnet hade vi fått in över 12 000 kronor och under Bruksprovsminglet på Strömsholm stöttade även vår huvudsponsor Agria upp med 10 000 kronor vilket var väldigt uppskattat”.

Insamlingen kommer fortsätta så länge stöttning behövs och SWB kommer löpande sätta över pengar och uppdatera vad Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation hjälper till med.

Valfri summa kan fortsatt swishas till 123 092 5859
Märk bidraget ”Hjälp Ukraina”

Läs mer på Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation

För frågor kontakta: ellinor.andersson@swb.org, 079-585 20 40.
Om Swedish Warmblood Association

SWB is a Swedish nationwide breeding organization with the aim of supporting and developing breeders, breeding, education and marketing of the Swedish Warmblood. The Swedish Warmblood is internationally competitive horse in jumping, dressage and eventing. The world-class Swedish Warmblood is produced by our SWB breeders. They stand for a long tradition of natural and sustainable breeding of a modern riding and sport horse. SWB är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar. Swedish Warmblood är internationellt konkurrenskraftiga i hoppning, dressyr och fälttävlan. Svenska varmblod i världsklass produceras av våra SWB -uppfödare. De står för en lång tradition av naturlig och hållbar avel av moderna rid- och sporthästar.