2023-03-06 15:10Pressmeddelande

Världsglaukomveckan: Den 9 mars välkomnar Synoptik Glaukomförbundet till 17 utvalda butiker

SmarteyesSmarteyes

Idag är cirka 200 000 svenskar drabbade av den allvarliga ögonsjukdomen glaukom, eller grön starr, som i värsta fall kan leda till blindhet. Hälften av de drabbade vet inte om att de har sjukdomen då den ofta kommer smygande och är svår att upptäcka. Men upptäcks sjukdomen i tid går den vanligtvis att bromsa. För att uppmärksamma sjukdomen bjuder Synoptik in Glaukomförbundet till 17 utvalda butiker för att sprida mer kunskap om glaukom och vikten av att regelbundet undersöka ögonen.

Synoptik har ett nationellt samarbete med Glaukomförbundet i Sverige där ambitionen är att tillsammans sprida kunskap om glaukom och hur man kan upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt för att undvika blindhet. Samarbetet är en del av det arbete som Synoptik gör för att engagera sig i folksjukdomen glaukom under World Glaucoma Week (Världsglaukomveckan) som uppmärksammas världen över 5–12 mars.

– Ögonhälsa är det viktigaste för oss. Glaukom är en ögonsjukdom som tyvärr drabbar många svenskar. Upptäcker man inte sjukdomen i tid kan den leda till blindhet. Därför är det extra viktigt att regelbundet kontrollera synen och ögonen hos en optiker som erbjuder utökad synundersökning med synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering, säger
Hadjer Aldudjaili, optiker på Synoptik.

VAD: Glaukomförbundet gästar Synoptik i 17 butiker runt om i Sverige

VAR: Se separat lista för samtliga orter

NÄR: 9 mars, kl. 09.00–16.00

För ackreditering, vänligen kontakta Anders Ekhammar, tfn +46 (0)70-746 25 79.

På plats den 9 mars kommer representanter från Glaukomförbundets lokala organisationer finnas på utvalda Synoptik-butiker. Här kan man ställa frågor och lära sig mer om glaukom om du själv är drabbad eller om du är anhörig till någon med glaukom. Vanligast är att personer över 40 år drabbas av glaukom, men yngre personer kan bli drabbade.

För mer information:

Hadjer Aldudjaili, optiker Synoptik, hal@synpotik.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)70-746 25 79,
e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz