2022-03-11 13:42Pressmeddelande

Världsglaukomdagen den 12 mars: Cirka 100 000 svenskar har glaukom utan att veta om det – en folksjukdom som kan leda till blindhet

SmarteyesSmarteyes

Glaukom, även kallad grön starr, är en ögonsjukdom som kan leda till blindhet. Den kommer ofta smygande och märks inte till en början, men upptäcks den i tid går sjukdomen vanligtvis att bromsa. I Sverige beräknas cirka 200 000 personer ha glaukom, varav ungefär hälften tros vara omedvetna om det.
– Det är viktigt att regelbundet göra en utökad synundersökning, så att man tidigt kan diagnostisera glaukom och därmed bromsa sjukdomsförloppet, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Glaukom är starkt kopplad till ärftlighet och drabbar främst personer över 40 år, men kan i vissa fall även drabba yngre.
– Finns glaukom i släkten, framför allt hos föräldrar och syskon, ska man vara extra noga med att få sin syn undersökt regelbundet. Om bara ena ögat drabbas i ett första skede kan det friska ögat kompensera för synfältsbortfallet i det andra, vilket är en av anledningarna till att man ofta är omedveten om att man har glaukom, säger Rebecka Rane.

Glaukom är en sjukdom som skadar ögats synnerv, vilket i förlängningen ger synfältsbortfall och kan resultera i blindhet om man inte får behandling i tid. Med hjälp av modern teknik och klinisk kompetens är möjligheterna stora att upptäcka ögonsjukdomen och kunna bromsa förloppet genom trycksänkande medicinering eller operation.
– För att hitta tecken på glaukom behövs tryckmätning, synfältsmätning och ögonbottenfoto. På Synoptik ingår alltid dessa delar i vår standardundersökning som vi kallar Syna Ögat. Vi rekommenderar personer över 65 år att göra en synundersökning varje år och personer under 65 år vartannat år för att på så sätt öka sannolikheten att upptäcka glaukom i tid, säger Rebecka Rane.

Inför världsglaukomdagen den 12 mars inleder Synoptik och Glaukomförbundet, en ideell organisation som arbetar för ökad kunskap om glaukom, ett långsiktigt samarbete.
– Vi är mycket stolta över samarbetet där vi tillsammans hoppas kunna öka kunskapen hos allmänheten om den folksjukdom som alltför många drabbas av, säger Lottie Funck Ekelund, Marknadsdirektör på Synoptik.

För mer information:

Rebecka Rane optiker på Synoptik, e-post: ran@synoptik.se
Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz