2022-03-09 07:50Pressmeddelande

Världsglaukomdagen 12 mars: Synoptik inleder långsiktigt samarbete med Svenska Glaukomförbundet – vill sprida kunskap om folksjukdomen

SmarteyesSmarteyes

Synoptik inleder ett långsiktigt samarbete med Glaukomförbundet Sverige. Ambitionen är att tillsammans öka kunskapen om glaukom (även kallad grön starr) i Sverige. Sjukdomen är starkt kopplad till ärftlighet och kommer ofta smygande viket gör den svår att upptäcka. Därför är det viktigt att regelbundet göra en utökad synundersökning, så att man tidigt kan diagnostisera glaukom och sätta in behandling som kan bromsa sjukdomsförloppet. Samarbetet startar i samband med världsglaukomdagen den 12 mars.

– Vi är mycket glada över att Glaukomför-bundet med sin gedigna kunskap och rikstäckande nätverk av lokala föreningar vill samarbeta med oss. Tillsammans vill vi verka för att öka kunskapen och sprida information om glaukom. Det är viktigt då man uppskattar att cirka hälften av de cirka 200 000 som drabbas av glaukom inte är medvetna om att de har sjukdomen. Obehandlad glaukom kan leda till blindhet, varför vi ser att vi tillsammans kan spela en roll för förbättrad ögonhälsa i Sverige, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Svenska Glaukomförbundet har lokala föreningar runt om i Sverige med totalt över 3 500 medlemmar. Med ett starkt nätverkande och lokala möten sprider de idag information och påverkar beslutsfattare, forskare och olika vårdgivare på olika sätt att förbättra situationen för människor med glaukom. Glaukomförbundet agerar för ett fördjupat samarbete inom ögonsjukvården som även tillvaratar optikernas kompetenser, med ambition att fler vill bli medlemmar i patientorganisationen och stödja varandra och påverka andra.

– Tillsammans med Synoptik vill Glaukomförbundet på ett nytt och effektivt sätt nå ut till många fler. De har 146 butiker runt om i Sverige där samtliga gör synundersökningar som gör att man kan upptäcka glaukom tidigt. För att tidigt hitta tecken på glaukom behövs tryckmätning, synfältsmätning och ögonbottenfoto. På Synoptik ingår alltid dessa delar i deras standardundersökning som de kallar Syna Ögat. Det tillsammans med deras genuina intresse för att öka kunskapen om glaukom i Sverige gör att vi har stora förhoppningar på vårt samarbete, säger Sven Olov Edvinsson, ordförande för Glaukomförbundet Sverige.

Den 12 mars är World Glaucoma Day – en dag där glaukom uppmärksammas världen över. En folksjukdom som kommer smygande och kan leda svåra synskador.

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz