2019-01-14 10:32Pressmeddelande

Taxi Göteborg fortsatt förebild i branschen – garanterar trafiksäker syn för samtliga förare

SmarteyesSmarteyes

Årets resultat av Synbesiktningen*visar bristande trafiksäkerhet bland Sveriges bilister, var sjätte privatbilist är enligt undersökningen en direkt trafikfara. Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroller varken när de förnyar sin förarlegitimation eller sitt körkort. Taxi Göteborg tar säkerheten på fullaste allvar och tycker det är självklart att alla förare ska ha en trafiksäker syn och Syncertifierar därför samtliga sina 1 300 förare för tredje gången hos Synoptik.

Synoptik föregår lagen med konceptet Syncertifieringen som säkerställer fullgod syn hos yrkeschaufförer, något som Taxi Göteborg var först i Sverige med att göra.

– Vi är ett säkert och tryggt taxibolag och vi arbetar hela tiden för att våra förare och bilar ska hålla högsta kvalitet. Därför är vi stolta över att fortsätta med regelbundna synkontroller på ett enkelt och smidigt sätt med hjälp av Synoptik. I dag finns inga regler på att kontrollera synen hos taxiförare – så vi föregår lagen och välkomnar naturligtvis fler i branschen att göra samma sak, säger Martin Lund, driftchef på Taxi Göteborg.

För att kunna uppnå Trafikverkets nollvision krävs att såväl privatbilister som yrkeschaufförer har en trafiksäker syn. Efter tio år med alarmerande resultat från Synbesiktningen har fortfarande ingen lagändring införts om krav på synkontroll vid körkortsförnyelse för varken yrkeschaufförer av lätta fordon eller privatbilister. Därför uppmuntrar Synoptik transportbolag att ta eget ansvar och Syncertifiera sina förare genom regelbundna synkontroller.

– Genom Synbesiktningen vet vi att var sjätte bilist har en direkt trafikfarlig syn. Vi är väldigt glada att Taxi Göteborg tar den här frågan på allvar och vi hoppas att även fler transportbolag börjar införa regelbundna synkontroller, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Synoptiks initiativ med Syncertifieringen började 2016 och Taxi Göteborg fortsätter i år med sin tredje omgång av synkontroller för sina förare. Förutom att se till att bolagets förare upprätthåller en trafiksäker syn är Syncertifieringen numera även ett krav för nya förare som börjar köra för Taxi Göteborg.

* Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.
www.synbesiktningen.se

För ytterligare information kontakta:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik, tfn +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Martin Lund, driftchef på Taxi Göteborg, tfn + 46 (0)31-65 15 02, e-post: martin.lund@taxigoteborg.se

Bilder för fri publicering kontakta:
Anders Ekhammar, tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz