2023-02-09 08:00Pressmeddelande

Synoptik syncertifierar Taxi Göteborgs förare ”Det handlar om både vår och kundernas säkerhet”

SmarteyesSmarteyes

Västsveriges största taxibolag Taxi Göteborg väljer återigen att i samarbete med Synoptik syncertifiera samtliga förare och är därmed fortsatt ensamma i branschen om att kunna garantera en bra syn hos alla sina förare. Drygt 700 förare kommer i samband med förnyelse av förarlegitimationerna under våren att syntestas.

Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroller varken när de förnyar sin förarlegitimation eller sitt körkort. Därför väljer Taxi Göteborg att själva syntesta sina förare för att försäkra sig om att alla förare har en bra syn. I samarbete med Synoptik syncertifieras nu för sjunde året samtliga förare när de förnyar sina förarlegitimationer.

– Våra kunder värderar trygghet och säkerhet högt och en bra syn är självklart viktigt för trafiksäkerheten. Vi är stolta att kunna kvalitetssäkra synen hos alla förare i vår taxiflotta tack vare samarbetet med Synoptik. Vi hoppas även att vi med denna insats kan inspirera fler att vara noga med synen i trafiken, säger Bo Edsberger, vd på Taxi Göteborg.

Efter fjorton år med alarmerande resultat från Synbesiktningen*, Sveriges största syntest av bilförare, som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen har fortfarande ingen lagändring införts om krav på synkontroll vid körkortsförnyelse för varken yrkeschaufförer av lätta fordon eller privatbilister. Synbesiktningen 2022 visar att närmare 700 000 bilister i Sverige kör med olaglig syn**. I samarbete med Synoptik tar Taxi Göteborg därför ansvar och syntestar på eget initiativ. Därför uppmuntrar Synoptik transportbolag att ta eget ansvar och säkra att förarna har tillräckligt god syn genom regelbundna synkontroller.

– Att göra en syncertifiering är en snabb och enkel process. Alla förare syntestas och de som inte har en trafiksäker syn får genomgå en full synundersökning och hjälp att prova ut rätt synhjälpmedel. Det gläder oss att Taxi Göteborg tar trafiksäkerhet och synen på allvar och att vi får syncertifiera samtliga deras förare, säger Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik.

* Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under fjorton år har totalt över 30 000 syntester genomförts, 2022 svarade 1 896 bilister på attitydfrågor och 1 376 testade sin syn. Resultatet för 2022 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, se www.synoptik.se/synbesiktningen

** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

För mer information, se www.synoptik.se/synbesiktningen

För mer information vänligen kontakta:
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik, tfn: +46 (0)70-190 11 18, e-post: mar@synoptik.se

Mattias Grahn, Kommunikatör på Taxi Göteborg, tfn: +46 (0)31-65 15 17

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)70-746 25 79,
e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz