2022-02-01 08:30Pressmeddelande

Synoptik syncertifierar samtliga Taxi Göteborgs förare ”Det handlar om både vår och kundernas säkerhet”

SmarteyesSmarteyes

För sjätte året i rad väljer Västsveriges största taxibolag Taxi Göteborg att syncertifiera samtliga förare och fortsätter därmed att vara ensamma i branschen om att kunna garantera en bra syn hos alla sina förare. Drygt 700 förare kommer i samband med förnyelse av förarlegitimationerna under perioden 1 februari till 30 april att syntestas hos Synoptik.

Synbesiktningen 2021* visar att cirka 670 000 bilister i Sverige kör med olaglig syn**. Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroller varken när de förnyar sin förarlegitimation eller sitt körkort. I samarbete med Synoptik tar Taxi Göteborg därför ansvar och syntestar på eget initiativ.

– För Taxi Göteborg är trygghet och säkerhet viktiga grundbultar. En god syn är viktig för trafiksäkerheten – det handlar om att ta ett samhällsansvar och vara ett föredöme. För oss handlar syncertifieringen om vår och kundernas säkerhet. Tack vare samarbetet med Synoptik kan vi kvalitetssäkra synen hos alla förare i vår taxiflotta. Vi hoppas också på detta sätt inspirera fler att säkra en god syn, även om det tyvärr inte är ett lagkrav, säger Bo Edsberger, vd på Taxi Göteborg.

Efter tretton år med alarmerande resultat från Synbesiktningen har fortfarande ingen lagändring införts om krav på synkontroll vid körkortsförnyelse för varken yrkeschaufförer av lätta fordon eller privatbilister. Därför uppmuntrar Synoptik transportbolag att ta eget ansvar och säkra att förarna har tillräckligt god syn genom regelbundna synkontroller.

– Att göra en syncertifiering är en snabb och enkel process. Alla förare syntestas och de som inte har en trafiksäker syn får genomgå en full synundersökning och hjälp att prova ut rätt synhjälpmedel. Det gläder oss att Taxi Göteborg tar trafiksäkerhet och synen på allvar och att vi återigen syncertifierar samtliga deras förare, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

* Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tretton år har totalt närmare 30 000 syntester genomförts, 2021 svarade 1 666 bilister på attitydfrågor och 1 059 testade sin syn. Resultatet för 2021 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan. För taxiförare är kraven högre, 0.8 i synskärpa på båda ögonen tillsammans.

För mer information, se www.synoptik.se/synbesiktningen

För mer information vänligen kontakta:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Mattias Grahn, Kommunikatör på Taxi Göteborg, tfn: +46 (0)31-65 15 17
Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz