2015-04-23 11:59Pressmeddelande

Synoptik öppnar ny butik i Hässleholm 
– inviger insamling till Optiker utan gränser

SmarteyesSmarteyes

I samband med att Synoptik idag öppnade butik i Hässleholm invigdes en glasögoninsamling till Optiker utan gränser. Hjälporganisationen kom nyligen hem Guatemala där man provat ut glasögon åt 2 351 behövande människor så att de kan se bättre och därmed studera och arbeta. Den nya insamlingen i butiken i Hässleholm förväntas inbringa hundratals begagnade glasögon till nästa års hjälpresa.

John Godoy är en av initiativtagarna till Optiker utan gränser och har varit på ett stort antal hjälpresor och hjälpt cirka 130 000 fattiga människor att se bättre.

– Extra stort behov är det av barnglasögon, många barn hamnar tyvärr efter i skolan eftersom de ser för dåligt. Jag tror och hoppas att många Hässleholmbor kommer att engagera sig i insamlingen, säger John Godoy, som redan planerar den sjätte hjälpresan med Optiker utan gränser. Tidigare resor har bland annat gått till Bolivia, Nicaragua, Peru och Guatemala.

Via Synoptiks 112 butiker runt om i landet samlar man nu in glasögon till nästa hjälpresa. Inför den senaste hjälpresan till Guatemala samlade man in 47 629 glasögon

– Vi är mycket stolta och glada över att vi genom vårt engagemang och vår kunskap om optik kan hjälpa människor att se bättre. Extra roligt är det att få inviga insamlingen till Optiker utan gränser i en helt nyöppnad butik dit vi hoppas att många vill komma för att skänka sina begagnade glasögon. Vi kan bara i förväg ödmjukt tacka de Hässleholmsbor som kommer att delta i insamlingen, de gör verkligen en insats, säger Roland Olsson, vd på Synoptik.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en hjälporganisation startad av Synoptik som hjälper människor runt om i världen att se bättre. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och optikerassistenter genomför synundersökningar och utprovning av glasögon på plats. Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor, en av fem är barn och unga vuxna. En majoritet har aldrig haft korrekt synkorrigering tidigare. Man samarbetar med Vision For All som är en svensk hjälporganisation som hjälper till med lokala kontakter och bistår i arbetet.

För mer information:
Camilla Danielsson, projektledare, Optiker utan gränser, tfn: +46 (0)70-956 59 50
Bilder för fri publicering kontakta: Olof Mattsson, tfn: +46 (0)70-958 96 31


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz