2016-10-27 10:28Pressmeddelande

Synoptik öppnar butik i Örnsköldsvik
 – inviger glasögoninsamling till Optiker utan gränser

SmarteyesSmarteyes

I samband med att Synoptik öppnar butik i Örnsköldsvik invigs även en lokal glasögoninsamling till optikkedjans biståndsorganisation, Optiker utan gränser. Målet är att samla in hundratals begagnade glasögon från Örnsköldsviksborna till organisationens biståndsresa till Peru.

– Vi behöver alla glasögon vi kan få inför resan till Peru i april 2017. Speciellt behov har vi av barnglasögon eftersom många föräldrar i Peru inte har råd att ta sina barn till optikern. Då kan ett par begagnade barnglasögon vara skillnaden mellan att kunna tillgodgöra sig undervisningen i skolan eller inte, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Synoptik har växt kraftigt de senaste åren och är nu Sveriges andra största optikkedja sett till antalet butiker.

– Örnsköldsvik har bäst tillväxt av invånare i hela Ångermanland så vi har sedan en tid letat efter ett bra butiksläge i orten. Den nya butiken är ett naturligt steg i vår expansion mot 140 butiker inom de närmsta två åren och vi hoppas bli det självklara valet för alla Örnsköldsviksbor som önskar kvalitetsoptik till bra priser, säger Roland Olsson, vd för Synoptik.

Fakta om världens syn*

  • 285 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, 90 procent av dem lever i låginkomstområden.
  • 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.

Optiker utan gränser i siffror

  • Har hittills samlat in närmare 180 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision for all för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt cirka 18 000 människor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor, en av fem är barn och unga vuxna. En majoritet har aldrig haft synkorrigering tidigare.


Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen att se bättre. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och optikerassistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och arbetet i behövande länder. För mer information, www.synoptik.se

*Länk till WHO:s fakta om synfel runt om i världen.

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Olof Mattson, tfn: +46 (0)70-958 96 31, e-post: olof.mattson@perspective.se

Länk till bilder från Optiker utan gränsers resor
Länk till Optiker utan gränsers pressrum


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz