2018-11-01 08:30Pressmeddelande

Synoptik fördjupar satsningen på ögonhälsa – erbjuder sina optiker DO-utbildning på Karolinska

SmarteyesSmarteyes

Som ett led i Synoptiks satsning på ögonhälsa och klinisk kompetens erbjuds Synoptiks optiker chansen till vidareutbildning genom en Diagnostisk Optometri (DO) utbildning. Den ettåriga utbildningen på Karolinska Institutet bekostas av Synoptik, med stöd från Synoptik-Fonden.

– Vi är oerhört stolta över att vi kan erbjuda våra optiker den här möjligheten till vidareutbildning. Ögonhälsa är ett prioriterat område för oss och då är kompetensutveckling av våra medarbetare en avgörande och viktig del för att särskilja oss från våra konkurrenter, säger Anna Hildestam-Jonsson Learning & Development Specialist på Synoptik.

I höstas lanserade Synoptik en ny utökad synundersökning, Syna ögat, som standard i alla butiker. Förutom en vanlig synundersökning ingår en fotografering av ögonbotten, tryckmätning och synfältsmätning som tillsammans utgör en hälsokoll för ögat. För att kunna erbjuda den utökade synundersökningen i samtliga 136 butiker i Sverige investerade Synoptik i en stor utbildningssatsning för alla medarbetare och i ny modern utrustning.
– Branschen går igenom en spännande utveckling. Med tillgänglig teknik kan vi nu ta ett större ansvar för ögonhälsa och dessutom se tidiga indikationer på ett flertal sjukdomar. Synoptik ska vara en ledstjärna för branschen och det tycker jag att vi lever upp till genom att erbjuda våra medarbetare egna interna utbildningar och genom att komplettera med externa utbildningar från bland andra Karolinska Institutet, säger Anna Hildestam-Jonsson.

Synoptik har nu med stöd från Synoptik-Fonden kunnat satsa på fördjupade utbildningar för ett urval optiker med kontaktlinsbehörighet. Så här långt är utbildningarna för det kommande året fastställda och förhoppningen är att möjligheten till DO-utbildning kommer att fortsätta.
– Stödet från Synoptik-Fonden möjliggör antalet platser för utbildningen och förhoppningen och ambitionen är att vi ska kunna fortsätta att erbjuda utbildningen framöver. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt för Synoptik att göra det möjligt för medarbetarna att växa i sina roller och kompetensutvecklingen är dessutom en viktig del av vår service till våra kunder, säger Anna Hildestam-Jonsson.

För mer information:
Anna Hildestam-Jonsson Learning & Development Specialist på Synoptik, tfn: +46 (0)72-2141305
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 (0)70-575 09 55, 
e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz