2018-03-27 09:20Pressmeddelande

Synoptik är en av Sveriges bästa arbetsplatser

SmarteyesSmarteyes

Igår kväll utsåg Great Place to Work Synoptik till en av Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin stora organisationer. Det är ett erkännande som Synoptik skattar högt. Synoptik arbetar målmedvetet med att skapa bästa möjliga arbetsplats och en miljö där personlig utveckling och "kul på jobbet" båda prioriteras högt. I två år har man certifierats som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work och i år rankas man alltså bland de allra bästa.

– Medarbetare som trivs, utvecklas och har roligt på sin arbetsplats är helt avgörande för att vi ska kunna leverera den service som våra kunder förväntar sig. Därför är det här ett fantastiskt kvitto på att vi lyckats i vårt arbete att skapa en arbetsplats att vara stolt över, säger Roland Olsson, vd Synoptik.

Under de senaste sju åren har Synoptik växt kraftigt samtidigt som branschen i stort haft en blygsam utveckling. Tillväxten har dessutom gjorts med starkt ökande vinster. En av grundkomponenterna för att lyckas med detta har varit medarbetarna.
– För en HR-avdelning är det alltid en spännande utmaning när organisationen växer. Då är det viktigt att vara en attraktiv arbetsplats dit människor söker sig. Därför har vi aktivt arbetat med att göra Synoptik till den bästa arbetsplatsen vi kan tänka oss, säger Helena Lundenfelt HR-chef på Synoptik.

Utifrån Great Place to Work är definitionen på en bra arbetsplats:
”En utmärkt arbetsplats karaktäriseras av att man känner förtroende för chefer och ledare, är stolt över det man gör och trivs med människorna man arbetar med.”

– Allt börjar med våra värderingar. Vi har lagt mycket tid på att jobba fram starka och tydliga värderingar samt att göra dem levande inom organisationen. Det känns fantastiskt att höra när våra medarbetare spontant refererar till våra värderingar i exempelvis coaching-situationer eller vid ledarskapsutmaningar. Utöver det så lägger vi stort fokus på introduktion och utveckling av alla medarbetare utifrån deras vilja och ambitioner. Vi tror också att våra ledare är en viktig del till vår framgång och har regelbundna möten, utbildningar och forum för att de ska få dela med sig och utvecklas, säger Helena Lundenfelt.

Att utveckla en organisation och skapa en bra arbetsplats är ett pågående arbete.
– Vi har naturligtvis många saker som vi kan bli ännu bättre på. Tack vare våra oerhört engagerade medarbetare, som ständigt ger feedback och idéer till hur vi kan bli bättre, kan vi tillsammans utveckla vår arbetsplats. Inom retail finns alltid utmaningar inom work-life-balance där butikernas öppettider är något vi måste utgå från, men vi har idéer på hur vi även här ska kunna skapa ännu bättre förutsättningar för våra medarbetare, säger Helena Lundenfelt.

För mer information:
Roland Olsson, VD Synoptik, tfn: +46 (0)70-190 11 13, e-post: rol@synoptik.se
Helena Lundenfelt, HR-chef, tfn: +46 (0)70-844 47 47, e-post: hel@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 (0)70-575 09 55, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz