2020-10-08 08:10Pressmeddelande

Synbesiktningen: Sveriges största syntest av bilförare – var på plats när vi syntestar bilister – 700 000 kör med olaglig syn

SmarteyesSmarteyes

Den 15 oktober bjuder Synoptik och Bilprovningen in media till den årliga Synbesiktningen på 24 av Bilprovningens stationer runt om i Sverige. Förra året visade Synbesiktningen att närmare 700000 svenska bilförare kör med en så dålig synskärpa att de inte skulle få ta körkort utan att korrigera synen med glasögon eller linser. Siffrorna förväntas vara alarmerande även i år.

Kom och se när vi syntestar bilister och testa själv om din syn är tillräckligt bra för att köra bil.

Under dagen kommer flera tusen bilister erbjudas att få testa sin syn samtidigt som fordonet besiktas på Bilprovningen.

Elva år av Synbesiktningen visar att elva procent, motsvarade cirka 700000 bilister i Sverige, har olaglig syn vilket innebär att de börjar se oskarpt redan på två meters avstånd och därför utgör en direkt trafikfara.

Vad: Synbesiktningen – Sveriges största syntest av bilförare.

När: 15 oktober, kl. 09.00-16.00

Var: På 24 av Bilprovningens stationer runt om i Sverige (se stationsförteckning i bilaga).

För att boka intervjuer med Synoptiks och Bilprovningens medarbetare i samband med Synbesiktningen, vänligen kontakta:

Anders Ekhammar
Pressansvarig Synoptik
0707-46 25 79
anders.ekhammar@perspective.se

Cecilia Blom Hesselgren
Kommunikationschef Bilprovningen
0706-87 03 66cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se


Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under elva år har totalt över 26 000 syntester genomförts. Resultatet för 2019 års undersökning visar att omkring elva procent av förarna har en syn som inte skulle klara lämplighetsintyget för körkort utan att korrigera synskärpan med synhjälpmedel, personen ser oskarp redan på två meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz