2022-02-23 07:30Pressmeddelande

Synbesiktningen 2021: Hälften av alla trafikolyckor med fotgängare sker i mörker – 9 av 10 bilförare vill se lagkrav på reflex

SmarteyesSmarteyes

Närmare 6 miljoner* av alla bilförare i Sverige, motsvarande 86 procent, vill se ett lagkrav på reflex i mörker för fotgängare. Det visar 2021 års siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Statistik** visar att hälften av alla olyckor med fotgängare inträffar i mörker eller vid dåliga väderförhållanden vilket visar på behov av trafiksäkerhetsåtgärder för att skydda gående.

Enligt en rapport från försäkringsbolaget Folksam i samarbete med Trafikverket från 2020**, sker hälften av alla olyckor mellan fotgängare och fordon vid mörker eller nederbörd. Samtidigt visar Synbesiktningen 2021 att 7 av 10 bilförare upplever att det är svårt att se en fotgängare i mörker utan reflex.

Krav på reflex för gångtrafikanter

Bilförare vill fortsatt ha krav på reflex för gångtrafikanter i mörker. Det framkommer i Synbesiktningen 2021 där 86 procent, motsvarande närmare 6 miljoner bilförare, ställer sig positiva till detta, vilket också varit fallet i Synbesiktningen tidigare år.
– Att se i mörker när man kör är en utmaning. Det ställer höga krav på synen och koncentrationen för att vara en säker bilist. Det är starkt oroväckande att över 670 000 bilförare kör med olaglig syn*** vilket motsvarar en synskärpa som är sämre än den som tillåts när man ansöker om körkort, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Statistik från såväl NTF som Trafikverket visar att gångtrafikanter som bär mörka kläder utan reflex syns först på cirka 20–30 meter från en mötande bil i mörker. Med ljusa kläder däremot syns de på 60 meters avstånd och med reflex redan på cirka 125 meters håll.

– Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den. Det är lika viktigt med säkra förare som regelbundet besiktar sin bil och kontrollerar sin syn som med säkra fotgängare som alltid använder reflex, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2021

  • 86 procent av bilförarna i Sverige vill se krav på reflex på fotgängare i mörker.
  • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
  • 89 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 73 procent tycker det är svårt eller mycket svårt att se fotgängare i mörker som inte bär reflex.

Synbesiktningen 2021 genomfördes under perioden 5–31 oktober. 1 666 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 059 bilister gjorde ett syntest.

För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

* Baserat på Trafikverkets siffror från 2020, 6 731 000 B-körkortsinnehavare i Sverige.
** https://www.folksam.se/media/analys-av-dodsolyckor-med-fotgangare-2020_tcm5-33864.pdf
*** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

För mer information:
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
tfn: +46 (0)8 580 260 00, e-post: rra@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen
tfn: +46 (0)70-687 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik
tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se

Vad är Synbesiktningen?
Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tretton år har totalt närmare 30 000 syntester genomförts, 2021 svarade 1 666 bilister på attitydfrågor och 1 059 testade sin syn. Resultatet för 2021 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, se www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik
Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision, en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se.

Kort om Bilprovningen
Bilprovningen (Aktiebolaget Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med cirka 100 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan sedan bolaget bildades. För mer information besök www.bilprovningen.se.


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz