2014-11-27 10:00Pressmeddelande

Sveriges största syntest visar att var sjätte bilist är en trafikfara – se filmen som visar varför

SmarteyesSmarteyes

Synbesiktningen, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, presenterar nu statistik som för andra året i rad visar att var sjätte bilist har en synskärpa som är nedsatt med 30 procent eller mer, och är därmed en direkt trafikfara. Ändå svarade 9 av 10 bilister i undersökningen att de ansåg sig ha tillräckligt god syn för att köra bil. Enligt undersökningen har män en klart större övertro till sin syn än kvinnor. Se filmen och upplev själv hur var sjätte bilist ser.

I början av november genomfördes Synbesiktningen där 2 734 bilister svarade på frågor om syn och bilkörning. 9 av 10 anser att de har tillräckligt bra syn för att köra bil.

När 2 205 av bilisterna väl gjorde ett syntest i en syndator visade det sig att 48 procent behövde glasögon eller linser alternativt andra styrkor på nuvarande synkorrigering. 17 procent hade så stora differenser mellan sin syn- glasögon- eller linsstyrka och den de borde ha att de utgör en direkt trafikfara.

De här bilisterna hade 30 procent nedsatt synskärpa eller mer, vilket innebär att synskärpan börjar försämras på en till två meter. Samtidigt visar undersökningen att var fjärde bilist endast undersöker synen vart tionde år.

Länk till filmen som visar hur var sjätte bilist ser ute på vägarna.


Stora skillnader på mäns och kvinnors inställning till mörkerkörning
Män och kvinnor har lika stort behov av synkorrigering men inställningen till sin syn skiljer sig markant mellan könen. Bara var fjärde kvinna känner sig trygg med att köra i mörker jämfört med närmare varannan man.

– Synen förändras gradvis och många inser inte hur stora synfel de faktiskt har. Har man haft felfri syn hela livet skaffar man kanske bara ett par läsglasögon när man blir äldre utan att kontrollera hur synen förändrats på långt håll. I Sverige har vi idag inte obligatoriska syntester för bilister som förnyar sitt körkort vilket gör att alltför många kör med trafikfarlig syn, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik i Stockholm.

– Bilprovningen månar inte bara om säkra fordon, utan också om säkra förare. Statistiken från årets synbesiktningskampanj bekräftar än en gång behovet av att uppmärksamma förare om vikten av regelbundna synkontroller för att köra så trafiksäkert som möjligt, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

För samlad statistik från undersökningen, se bilaga.


För mer information:

Helene Hjertberg
, legitimerad optiker, Synoptik, tfn +46 (0)8-440 88 40, +46 (0)70-236 89 94,
e-post: hhj@synoptik.se
Benny Örnerfors
, vd, Bilprovningen, tfn: +46 (0)73-688 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren,
kommunikationschef, Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-687 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Olof Mattsson
, Presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, tfn: +46 (0)70-958 96 31,
e-post: olof.mattson@perspective.se

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 5 år har totalt 18 000 syntester genomförts på Bilprovningens stationer och i Synoptiks butiker. Resultatet har visat att omkring var sjätte bilist har en syn som är direkt trafikfarlig. Synbesiktningen genomförs under den period på året då kraven på bilförarna ökar som mest: väglag, regn och mörker gör att det är extra krävande att köra bil under senhösten.

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 100 butiker en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är en del av GrandVision B.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 5000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 92 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2013 genomförde företaget närmare 2,5 miljoner besiktningar och omsatte 785 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz