2013-11-21 08:30Pressmeddelande

Sveriges största syntest visar att 15% av bilförarna är en direkt trafikfara

SmarteyesSmarteyes

Många bilförare i Sverige kör i höstmörkret med långt sämre synskärpa än de tror. När 2 771 bilister i den årliga Synbesiktningen fick frågan om de anser sig ha tillräckligt god syn för att köra bil, svarade 9 av 10 ja. Men när synen sedan testades av optiker behövde varannan person annan synkorrigering och hela 15% hade ett okorrigerat synfel som överstiger säkra nivåer. Övertron till sin egen synkapacitet är störst bland män medan kvinnor är försiktigare.

I slutet av oktober genomfördes Synbesiktningen – ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. När synen testades på 2 771 bilister visade det sig att många har långt sämre syn än de själva tror. 9 av 10 anser att de har tillräckligt bra syn för att köra bil medan statistiken nu visar att 53% behöver annan synkorrigering. 15% har så stora differenser mellan sin nuvarande glasögonstyrka och den de borde ha att de utgör en direkt trafikfara. De uppmätta synfelen visade skillnader på 30% nedsatt synskärpa eller mer, vilket innebär att synen försämras på avstånd över två meter.

Vidare visar undersökningen att män och kvinnor är i lika stort behov av synkorrigering men att inställningen till mörkerkörning skiljer sig markant mellan könen. Medan varannan kvinna är osäker på sin synförmåga vid mörkerkörning känner 63% av männen sig trygga bakom ratten i mörkret.

Bilister över 50 överskattar sin syn – många kontrollerar bara vart 10:e år

Bland bilister över 50 år är det vanligt att ha stor tilltro till sin syn samtidigt som optiker bedömer att de behöver korrigera sin syn i större utsträckning än snittet (60% vs 53%). Orsaken kan vara både ålderssynthet i kombination med att man inte kontrollerar sin syn tillräckligt ofta. 25 % av de tillfrågade svenska bilisterna kontrollerar sin syn så sällan som vart tionde år.

 - Ofta skaffar de som haft felfri syn hela livet ett par färdiga läsglasögon när de blir äldre, men glömmer bort att kontrollera om synen på långt håll också förändrats. Många har problem med både långa och korta avstånd vilket kan påverka synskärpan med minst 30%. Det innebär att synskärpan börjar bli oskarp efter 2 meter, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik i Stockholm.

- Det uppseendeväckande resultatet av Synbesiktningen visar än en gång hur viktigt det är att uppmärksamma bilister om vikten av regelbundna synkontroller för att inte utgöra en trafikfara för varken sig själv eller sina medtrafikanter, säger Benny Örnerfors, vd, Bilprovningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Emilia Wängelin
Presskontakt Synoptik
073-824 12 52
emilia.wangelin@isobar.com 

Cecilia Blom Hesselgren
Kommunikationschef Bilprovningen
0706-87 03 66
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se  

Se bilaga för fakta och statistik.


Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är en gemensam kampanj för Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 5 år har ca 15 000 syntester genomförts. Synbesiktningen genomförs under den period på året då kraven på bilförarna ökar som mest: väglag, regn och mörker gör att det är extra krävande att köra bil från och med oktober.

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 100 butiker en av Sveriges ledande aktörer inom optik. Företaget ägs av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision B.V, en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 4 600 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 89 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2012 genomförde företaget närmare 5,4 miljoner besiktningar och omsatte 1 550 MSEK. Bilprovningen ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.seOm Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz