2015-04-29 13:27Pressmeddelande

Svenska optiker hjälpte 2351 behövande i Guatemala att se bättre 


SmarteyesSmarteyes

2351, så många personer ser bra igen efter Optiker utan gränsers senaste hjälpresa till Guatemala. Organisationen har totalt hjälpt över 14 000 människor att få synundersökningar och glasögon så att de kan studera och arbeta. WHO beräknar att 90 procent av världens synedsatta, 221 miljoner människor, bor i U-länder och därför sällan har råd med glasögon eller synundersökningar. Optiker utan gränser är en hjälporganisation startad av optikkedjan Synoptik och hjälporganisationen Vision for all.

– I Guatemala och många andra delar av världen kan ett par glasögon göra stor skillnad för människors möjlighet till utbildning och arbete. Vi har mottagits med värme och öppna armar och vi är otroligt glada över att ha fått hjälpa så många till nya förutsättningar i livet, säger John Godoy, leg. optiker och grundare av Vision for all och den som lett arbetet med Optiker utan gränser i Guatemala.

Behovet av synundersökningar och glasögon är allra störst hos barn, kvinnor och gamla. Cirka en av tio är barn och ungdomar, så många som sex av tio är kvinnor och hälften av alla som behöver hjälp är äldre. Speciell brist är det på barnglasögon. Många barn och ungdomar som Optiker utan gränser mött under sina resor har hamnat efter i utvecklingen och aldrig lärt sig läsa då föräldrarna inte haft råd att köpa glasögon.

Efter fem hjälpresor och 14 127 hjälpta människor så planerar Optiker utan gränser redan sin sjätte resa våren 2016.
– Vi är väldigt tacksamma och stolta över att så många av våra kunder valt att engagera sig i insamlingen. Den pågår året runt och är vårt sätt att hjälpa till med det som ligger oss närmast om hjärtat. Vi hoppas insamlingsarbetet inför 2016 års hjälpresa ska slå rekord igen, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Via Synoptiks butiker samlade Optiker utan gränser in rekordsiffran 47 629 glasögon inför resan till Guatemala.

Optiker utan gränsers team i Guatemala

Jenny Österdahl - Täby - 072-717 50 77
Joakim Ivarson - Alingsås - 031-80 33 50
John Godoy - Linköping - 070-222 56 70
Karin Roslund - Kalmar - 073-779 02 36
Lars-Erik Jonsson - Östersund - 070-375 37 07
Lena Davidsson - Sollentuna - 076-339 78 57
Lina Lundvik - Uppsala - 073-913 03 19
Lotta Landquist - Hultsfred - 0495-128 40
Mari Ljungblad - Stockholm - 08-440 88 40
Mona Lundgren - Bromma - 070-444 42 42

*Källa, WHO, World Health Organization.

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22
John Godoy, grundare av Vision for all, tfn: +46 (0)70-222 56 70
Bilder för fri publicering kontakta: Olof Mattson, tfn, +46 (0)70-958 96 31, e-post: olof.mattson@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz