2022-06-09 09:37Pressmeddelande

Stora Synundersökningen: Två av tre svenska föräldrar skyddar inte sina barns ögon mot solens skadliga UV-strålning

SmarteyesSmarteyes

Endast en tredjedel (34 procent) av Sveriges föräldrar skyddar ofta eller alltid sina barns ögon med solglasögon, enligt Stora Synundersökningen* gjord av Synoptik i samarbete med YouGov. Siffran kan jämföras med att 72 procent av föräldrarna skyddar sina barns hud med solkräm. Barns ögon är mer känsliga än vuxnas och behöver därför skyddas extra noga mot skadlig UV-strålning.

– Vi älskar solen men vi vet också att den kan skada oss. Barns ögon är inte färdigutvecklade och därför extra känsliga mot UV-strålar, precis som deras hud. Barns pupiller är till exempel större än vuxnas, viket gör att barns ögon släpper ni mer ljus och med det även mer skadliga UV-strålar. Att skydda ögonen från direkt sol med en solhatt är bra och i kombination med solglasögon undviker man även solens reflektioner och UV-strålar om solglasögonen är CE-märkta, vilket vi alltid rekommenderar att de ska vara, säger Hadjer Aldudjaili, leg. optiker på Synoptik.

Solkräm och täckande kläder är vanliga sätt att skydda sina barn från skadliga UV-strålar, men många glömmer att ögonen är minst lika känsliga. Exponeras de för starkt solljus för mycket kan konsekvenserna bli allvarliga.

– Skyddar man sig inte över tid kan det få allvarliga konsekvenser. Det finns då en ökad risk för vissa ögonsjukdomar senare i livet så som grå starr och hudförändringar nära ögat som födelsemärken och malignt melanom. Även akuta ögonproblem som till exempel små sår på hornhinnan kan uppstå vid starkt solljus. Det kan leda till kraftig smärta och ljuskänslighet vilket i sin tur kan göra ögonen känsligare, säger Hadjer Aldudjaili.

Synoptik förklarar – så skyddar du ditt barns ögon:

  • Solglasögonen ska vara CE-märkta, vilket ger ett fullgott skydd mot skadlig UV-strålning.
  • Se till att passformen är bra och inte släpper in ljus uppifrån eller från sidan. Sitter de bra skyddar de bättre och det är större chans att ditt barn vill använda dem.
  • Använd nackband för att säkra passform på solglasögon till små barn under 5 år.
  • Var extra noga med att bära solglasögon vid sjö, hav och strand där solens strålar reflekteras.
  • Tänk på att man även utsätts för skadlig UV-strålning när det är molnigt.
  • Sök skugga framför allt mitt på dagen.
  • Använd även en hatt med brätte.

* Stora Synundersökningen från Synoptik är en kvantitativ webundersökning om Svenska folkets vanor och attityder kring syn och ögonhälsa gjord i samarbete med YouGov. Under perioden 1–14 april 2021 genomfördes sammanlagt 2722 intervjuer bland ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldrarna 18-79 år. Barn i undersökningen avser åldrarna 1-15 år.

För mer information:

Hadjer Aldudjaili, leg. optiker på Synoptik, tfn: +46 (0)18-24 35 04
Anders Ekhammar, pressansvarig på Synoptik, tfn: +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz