2020-05-20 07:50Pressmeddelande

Stora Synundersökningen: Tre av fyra barn skyddas inte tillräckligt från solens skadliga UV-strålning

SmarteyesSmarteyes

Av Sveriges småbarnsföräldrar är det endast 26 procent som skyddar sina barns ögon med solglasögon, detta enligt Stora Synundersökningen* gjord av Synoptik i samarbete med Novus. Barns ögon, i likhet med deras hud, är känsligare för sol än vuxnas och behöver därför skyddas mer mot skadlig UV-strålning.

Fem av sex (83 procent) föräldrar med barn i åldern 1–5 år skyddar sina barn från stark sol med solskyddskräm, men endast en av fyra (26 procent) gör det med hjälp av solglasögon.

– Det är viktigt att vi inte glömmer bort att skydda våra ögon från solens UV-strålar. Solen är härlig men man måste vara försiktig, barnens ögon är dessutom extra känsliga, säger Stina Lönn, chef för klinisk utveckling på Synoptik.

En hatt med brätte och ett par CE-märkta solglasögon är det bästa skyddet för ögonen mot skadlig UV-strålning och starka solreflexer.

Barns ögon släpper in mer UV-ljus än vuxna ögon eftersom deras pupiller är större och linsen är klarare. Detta i kombination med att de ofta är utomhus och då utsätts för mer sol innebär att de är en extra viktig grupp att skydda.

Synoptik förklarar – så skyddar du ditt barns ögon**:

  • Solglasögonen ska vara CE-märkta, vilket ger ett fullgott skydd mot skadlig UV-strålning.
  • Se till att passformen är bra och inte släpper in ljus uppifrån eller från sidan. Sitter de bra skyddar de bättre och det är större chans att ditt barn vill använda dem. Köp solglasögon som ditt barn trivs i.
  • Använd nackband för att säkra passform på solglasögon till små barn under 5 år.
  • Var extra noga vidsjö, hav och strand som reflekterar solens strålar.
  • Tänk på att man även utsätts för skadlig UV-strålning när det är molnigt.
  • Sök skugga framför allt mitt på dagen.
  • Använd även en hatt med brätte.

Stora Synundersökningen visar att föräldrar som alltid eller ofta skyddar sitt barn med solglasögon har ökat med nio procentenheter sedan 2017. En positiv förbättring som tyder på att föräldrar blir mer observanta på solens skadliga effekt på barns ögon. Men det finns fortfarande stort utrymme för förbättring och störst utmaning med solglasögon verkar föräldrar till de yngsta barnen (1-5 år) ha.

– Många förknippar solglasögon som en modeaccessoar mer än någonting annat. Man är helt enkelt inte medveten om solens risker för ögonen, säger Stina Lönn.

Skador från UV-strålning byggs på med tiden och ökar risken för vissa ögonsjukdomar senare i livet så som grå starr, åldersrelaterade förändringar i gula fläcken samt hudförändringar nära ögat som födelsemärken och malignt melanom. Även akuta ögonproblem som till exempel små sår på hornhinnan kan uppstå vid starkt solljus och snö, vilket leder till kraftig smärta och ljuskänslighet, vilket kan göra ögonen känsligare.

Se bilaga för mer statistik och information om undersökningen.

*Stora Synundersökningen 2019 från Synoptik är en kvantitativ webundersökning gjord i samarbete med Novus. Den innehåller attitydfrågor och fakta kring användandet av glasögon, linser och solglasögon för både barn och vuxna. Resultatet som presenteras här är en del av den totala undersökningen.Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten, 18-79 år med nedbrytning på föräldrar till barn på 15 år eller yngre. Totalt har 2307 intervjuer genomförts under perioden 21–28 mars 2019. Deltagarfrekvensen är 61 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

** Källa: Optikerförbundet och WHO

För mer information:

Stina Lönn, chef för klinisk utveckling på Synoptik, tfn: +46 (0)70-628 23 32 e-post:stl@synoptik.se
Pressansvarig och bilder för fri publicering kontakta: Anders Ekhammar, tfn: +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz