2017-06-28 07:29Pressmeddelande

Stora Synundersökningen 2017 från Synoptik visar: Bara en av fem föräldrar skyddar sina barn med solglasögon ”UV-strålningen kan leda till kvarstående skador livet ut”

SmarteyesSmarteyes

Enligt den nyliga Stora Synundersökningen från Synoptik*, i samarbete med Novus, skyddar bara en av fem föräldrar ofta eller alltid sina barns ögon från stark sol med solglasögon. Detta trots att barns ögon, i likhet med deras hud, är mycket känsligare för sol än vuxnas och släpper in mer farlig UV-strålning vilket kan leda till långsiktiga skador som till exempel grå starr. Undersökningen visar också att föräldrar i småstäder och landsbygd är bättre än föräldrar i storstäder på att se till att barnen har solglasögon på sig.

– Ett barns ögon släpper in upp till 75 procent av solens strålar, jämfört med 10 procent för vuxna. Barns hornhinna är tunnare än vuxnas, linsen är klarare och deras pupiller är större. Det, i kombination med att de ofta är utomhus mer och därför blir mer utsatta för sol, gör att de är en extra viktig grupp att skydda. Känsligast är barn under 10 år. Solglasögon är det enda som helt skyddar ögonen mot UV-strålar, det räcker inte med en solhatt, säger Awet Tesfamariam, optiker och chef för kliniska frågor på Synoptik.

I undersökningen, som visar föräldrars attityder till olika sorters solskydd, hamnar solglasögon bland bottenplaceringarna. Endast en av fem skyddar ofta eller alltid sina barn (1-15 år) med solglasögon. Solskyddskräm är det vanligaste solskyddet och tre av fyra föräldrar använder ofta eller alltid den för att skydda sina barn. Solhatt är också vanligt, framförallt för yngre barn (1-5 år) där 80 procent av föräldrarna ofta eller alltid skyddar sina barn med solhatt.

– En möjlig förklaring är att många föräldrar inte är medvetna om solens risker för ögonen och tror att solglasögon mest är en modeaccessoar. Många är duktiga på att använda solhatt eller keps på mindre barn, men det skyddar inte ögonen från solreflexer som också är farliga och vanliga vid kust eller sjöar. Det som händer är att cellerna i barnens ögon bryts ner och riskerar att inte hinna reparera sig, vilket kan leda till kvarstående skador livet ut, säger Awet Tesfamariam.

Skador från UV-strålning byggs på med tiden och ökar risken för vissa ögonsjukdomar senare i livet så som grå starr, åldersrelaterade förändringar på gula fläcken samt hudförändringar i ögat som födelsemärken (nevus) och malignt melanom. Även akuta ögonproblem som till exempel små sår på hornhinnan kan uppstå vid starkt solljus vilket i sin tur kan leda till sveda och nedsatt syn.

Risken för skador reduceras väsentligt om man använder CE-märkta solglasögon på barnen. CE-märkningen garanterar att de har ett fullgott skydd mot UV-strålning. Passformen ska också vara bra så att solen inte kommer in ovanifrån eller från sidorna. Det är extra viktigt med solglasögon när man vistas vid vatten eller i snölandskap som reflekterar ljuset, men även när det är molnigt utsätts ögonen för UV-strålning.

Undersökningen visar också att det finns lokala skillnader där föräldrar i storstäder och storstadsnära kommuner generellt sett är sämre på att skydda sina barn med solglasögon. Hela 41 procent av föräldrarna svarade att de sällan eller aldrig skyddar sina barn mot solen med solglasögon och 19 procent säger att de ofta eller alltid gör det. I mindre städer och landsbygdskommuner är motsvarande siffror 28 procent som svarar sällan eller aldrig och 25 procent som svarar ofta eller alltid.

Se bilaga för mer statistik och information om undersökningen.

* Stora Synundersökningen från Synoptik är en kvantitativ webundersökning gjord i samarbete med Novus. Den innehåller attitydfrågor och fakta kring användandet av glasögon, linser, solglasögon för både barn och vuxna. Resultatet som presenteras här är en del av den totala undersökningen. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten, 18-79 år med nedbrytning på föräldrar till barn på 15 år eller yngre. Totalt har 2094 intervjuer genomförts under perioden 16–22 maj 2017. Deltagarfrekvensen är 60 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor Synoptik, tfn: +46 (0)72 537 46 00, e-post: ate@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 (0)70-575 09 55, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz