2022-02-03 08:17Pressmeddelande

Ser ditt barn tillräckligt bra för skolarbete – testa hemma – ”När fantasin försvann” hjälper föräldrar att upptäcka synfel hos barn

SmarteyesSmarteyes

Trots synkontroller inom barnhälsan diagnosticeras inte två av tre barn med synfel innan de börjar i skolan. För de barn som inte får hjälp kan det innebära koncentrationssvårigheter, motoriska utmaningar och begränsade sociala kontakter. Därför har Synoptik tagit fram en bok som kan hjälpa föräldrar att upptäcka eventuella synfel hos sina barn. Boken ”När fantasin försvann” är ett resultat av ett flerårigt forskningsprojekt* som initierades av Synoptikfonden.

För ett par veckor sedan började över 120 000 barn i Sverige förskoleklass. Det är många praktiska förberedelser som förväntas av föräldrar. Men hur är det med synen? Många föräldrar känner inte till de vanligaste tecknen som barn visar när de har någon form av synfel.

– Det är inte helt lätt att upptäcka synfel hos barn. De är många gånger väldigt duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning. Om vi kan öka kännedomen om de vanligaste tecknen har vi kommit väldigt långt. Det kommer att innebära att fler barn kan se bättre och blir av med sina synproblem, vilket i sin tur kommer att leda till minskade problem med att exempelvis lära sig läsa och skriva, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

För att föräldrar ska kunna upptäcka tecken på synfel hos sina barn, har Synoptik tagit fram en barnbok; ”När fantasin försvann”, som finns att hämta utan kostnad i samtliga Synoptikbutiker. Boken innehåller övningar där barnen får använda 3D-glasögon och trollstav för att lösa uppgifter och ger samtidigt en indikation på eventuella synproblem. Dessutom lyfter boken nio tecken som kan varsla om någon form av synnedsättning och som föräldrar bör vara uppmärksamma på i barnets vardag.

– Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling i skolan så väl som socialt. Därför är det mycket viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Det finns även studier som visar att barn som får hjälp tidigt kan få tillbaka en fullgod syn när ögat fortsätter att utvecklas om rätt synhjälpmedel sätts in i tid, säger Rebecka Rane.

Boken ersätter inte en undersökning hos optiker eller ögonläkare. Den ska användas som ett roligt och underhållande verktyg för att se om barnet visar tecken på synproblem. Vid indikation på detta bör BVC eller skolhälsovården kontaktas för barn under 8 år. För barn över 8 år ska en optiker kontaktas som kan utföra synundersökning för att klargöra om barnet behöver undersökas ytterligare.

Boken är kostnadsfri och finns tillgänglig i alla Synoptiks 146 butiker.

* Om studien bakom projektet
Barnboken, ”När fantasin försvann”, är baserad på det fleråriga vetenskapliga forskningsprojektet ”Barn och ungas syn”, som stöds av Synoptikfonden**. Lisbeth Sandfeld, doktorand och överläkare vid avdelningen för oftalmologi vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde har varit en av forskarna i projektet. Enligt Lisbeth Sandfelds forskningsresultat har två av tre av 5–7 åringarna i Danmark behov av behandling för någon form av synnedsättning som inte blivit upptäckta i tid vid de obligatoriska syntesterna på BVC eller skolhälsovården.

** Synoptiks grundare, Robert Delfer, brann för sin idé att göra optik tillgängligt för alla. Han testamenterade sina tillgångar till det som sedan blev Synoptikfonden, som idag äger cirka 35 procent av aktierna i Synoptiks moderbolag Synoptik A/S. Syftet med fonden är att främja nordisk forskning inom optik, optometri och oftalmologi. Varje år donerar Synoptik en del av sin vinst till forskningsprojekt inom det område som ligger oss varmast om hjärtat – ögonhälsa.

För mer information:
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik, tfn: +46 (0)8 580 260 00, e-post: rra@synoptik.se
Anders Ekhammar, pressansvarig på Synoptik, tfn: +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz