2016-04-29 10:55Pressmeddelande

Optiker utan gränser hjälpte 3818 i Nicaragua att se bättre

SmarteyesSmarteyes

Optiker utan gränser, Synoptiks biståndsorganisation, har gjort vardagen bättre för rekordmånga. Under biståndsresan till Nicaragua i början av april hjälpte optikkedjans personal 3818 barn och vuxna att se bra igen. WHO beräknar att nittio procent av alla som har synfel, 221 miljoner människor, bor i U-länder och har därför sällan råd med glasögon eller synundersökningar*.

– I Nicaragua och andra länder där många inte har råd att undersöka synen, öppnar sig en helt ny värld när de får ett par glasögon. Både vuxna och barn får möjlighet att utbilda sig och arbeta. Vi har mottagits med öppna armar och vi är otroligt glada och stolta över att ha fått hjälpa så många till nya förutsättningar i livet, säger Hege Welin som nyligen kom hem från Optiker utan gränsers resa i Nicaragua . Till vardags är hon regionchef på Synoptik.

Inför resan till Nicaragua samlade Optiker utan gränser in 71 085 glasögon via Synoptiks butiker runtom i landet – fler än alla tidigare insamlingar. Under de två veckor som optikerna var på plats fick 3 818 personer glasögon för att kunna arbeta och sköta vardagssysslor. Behovet av glasögon var störst hos barn och kvinnor samt hos äldre som ofta drabbas hårt av ålderssynthet men sällan har råd med glasögon. Sju av tio var kvinnor och en av tio var barn och ungdomar som fick glasögon så att de nu kan läsa och skriva i skolan.

Vid ett tillfälle besökte Optiker utan gränser ett kvinnohus där framförallt kvinnor fick möjligheten att utbilda sig. Med hjälp av sociala medier och stort engagemang lyckades optikerna samla in 51 000 kronor på egen hand. Pengarna har bland annat gått till att anställa lärare och starta en sömnadsutbildning och det ska även byggas ett dagis i kvinnohuset för pengarna.

Efter sex hjälpresor och 17 945 hjälpta människor så planerar Optiker utan gränser redan sin sjunde resa våren 2017. Synoptik tar tacksamt emot begagnade glasögon och solglasögon i alla butiker året runt.

Optiker utan gränsers team i Nicaragua

Andreas Johansson Uppsala 070-666 87 08
Camilla Efraimsson Farsta 070-819 31 04
Georgette Nisa Kalmar 072-933 57 90
Hege Welin Simrishamn 070-249 91 47
Jaime Hellqvist Göteborg 076-063 21 52
John Godoy Linköping 070-222 56 70
Maud Arvidsson Skellefteå 0910-10652
Mona Lundgren Bromma 070-444 42 42
Sara Thoresson Kalmar 070-248 54 04
Tomas Hjalmarson Solna 070-798 59 82
Åsa Mårtensson Lund 070-245 76 36

*Källa, WHO, World Health Organization.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen att se bättre. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och optikerassistenter genomför synundersökningar och utprovning av glasögon på plats. Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor, en av fem är barn och unga vuxna. En majoritet har aldrig haft synkorrigering tidigare. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk hjälporganisation som hjälper till med lokala kontakter och bistår i arbetet. De glasögon som blir över från hjälpresorna skänks vidare till Vision For All.

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Hege Welin, regionchef syd, Synoptik, tfn: +46 (0)70-249 91 47, e-post: hew@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Olof Mattson, tfn, +46 (0)70-958 96 31, e-post: olof.mattson@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz