2017-03-23 08:36Pressmeddelande

Optiker utan gränser flyttar fram biståndsresa till Peru på grund av översvämningskatastrof

SmarteyesSmarteyes

Optiker utan gränser, Synoptiks biståndsorganisation, har valt att flytta fram sin hjälpresa till Peru som skulle gått den 25 mars. Anledningen är den rådande situationen i landet. Peru har under den senaste tiden drabbats av stora regnmassor och översvämningar. Ambitionen är att istället genomföra resan i september då medarbetare från Synoptik kommer att utföra synundersökningar och prova ut de glasögon som samlats in under året.

Biståndsresan skulle ha gjorts den 25 mars till den 7 april av en grupp optiker och assistenter från Synoptik för att hjälpa behövande med synundersökningar och glasögon. Inför årets resa har svenska folket skänkt hela 81 540 par glasögon i Synoptiks butiker runt om i landet. Efter kontakter med Perus ambassad i Sverige, som avrådde från en hjälpresa av detta slag i nuläget, fattades beslutet att skjuta upp resan tills i höst.

­– Det var ett mycket tråkigt beslut, men nödvändigt med hänsyn till läget i landet och våra medarbetares säkerhet. På grund av raserade vägar och broar skulle vi inte heller kunnat genomföra biståndsresan som planerat och nått ut till dem som behövde vår hjälp vars fokus också är av ett annat slag än glasögon som det ser ut nu. Vår plan är istället att åka i september då regnperioden är slut. Vi känner för de drabbade i Peru och hoppas att läget snart blir stabilt, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik.

November till april är normalt regnperiod i Peru, men ovanligt varmt vatten utanför Perus kust har skapat extrema väderförhållanden med kraftig nederbörd. Det har lett till översvämningar och jordras, de värsta landet drabbats av på årtionden. Över 800 byar och städer i Peru har utfärdat katastroftillstånd, över 70 dödsfall har rapporterats och över 70 000 har fått lämna sina hem. Värst är det i de norra delarna av landet, men även huvudstaden Lima har drabbats av vattenbrist.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen till ett liv utan synfel. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor provas ut till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som leder och planerar arbetet på plats. För mer information, www.synoptik.se

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 70-575 09 55, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz