2014-04-22 08:00Pressmeddelande

Nästan var femte bilist utgör trafikfara – nu ska siffrorna vändas

SmarteyesSmarteyes

Sveriges största syntest, Synbesiktningen, visar varje år att nästan var femte bilist du möter på vägarna ser så dåligt att de utgör en direkt trafikfara. Dessutom kontrollerar så många som en av fyra sin syn endast vart tionde år. Genom att erbjuda bilister att själva testa sin syn i samband med besiktningen, vill Bilprovningen och Synoptik uppmärksamma fler på att synen kan ha försämrats och behovet av synkorrigering för att köra säkrare i trafiken. Vid misstanke om dålig syn görs en gratis synundersökning i någon av Synoptiks butiker.

Vid den senaste Synbesiktningen undersöktes 2771 bilister. Nio av tio bilister ansåg sig då ha tillräcklig syn för att köra bil. Trots detta visade undersökningen att hälften av alla bilister behövde en synkorrigering och att 15 procent såg så dåligt att de utgjorde en direkt trafikfara.

Nu väljer Synoptik och Bilprovningen att gå ett steg längre och erbjuder bilister att via nya enkla självinstruerande syntavlor själva testa sin syn på Bilprovningens 89 stationer. Vid misstanke om dålig syn görs en gratis synundersökning i någon av Synoptiks butiker.

– Vi har cirka 8 000 bilister på våra stationer varje dag. Vi är övertygade om att syntavlorna kommer att bidra till att öka kunskapen och medvetandet hos bilisterna om synens vikt för ett säkert bilkörande. Att så många bilister är en trafikfara på grund av sin dåliga syn är något vi måste förändra, säger Benny Örnerfors, vd på Bilprovningen.

På Synoptik ser man allvarligt på den dystra statistiken – siffror som måste vändas.

– Att en av fyra bilister väntar hela tio år med att göra en synundersökning är ett stort problem och leder till att vi har bilister som är direkta trafikfaror. Synen förändras gradvis och många märker helt enkelt inte att de ser sämre. Jag hoppas att vi tillsammans med Bilprovningen kan uppmärksamma hur viktigt god syn är för att kunna köra säkert och på så sätt vända de här siffrorna, säger Roland Olsson, vd på Synoptik.

Kort om Synoptik
Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 100 butiker en av Sveriges ledande aktörer inom optik. Företaget ägs av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision B.V, en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 4 600 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se
www.synoptik.se.

Kort om Bilprovningen
Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 89 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2013 genomförde företaget närmare 2,5 miljoner besiktningar och omsatte 785 MSEK. Bilprovningen ägs av svenska staten. För mer information besök
www.bilprovningen.se.

För mer information:
Roland Olsson, vd, Synoptik, tfn: +46 (0)70-190 11 13
Benny Örnerfors, vd, Bilprovningen, tfn: +46 (0)73-688 22 13
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-687 03 66
Marit Thorin, kommunikatör, Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-566 02 37

Bilder för fri publicering kontakta: Olof Mattsson, tfn: +46 (0)70-958 96 31


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz