2020-10-22 08:40Pressmeddelande

Läslovet är här: Så upptäcker du om ditt barn har synfel

SmarteyesSmarteyes

Nästa vecka börjar höstlovet, eller läslovet, för närmare en miljon* svenska barn och ungdomar. 40 procent** av alla barn i Sverige har någon form av synnedsättning, vilket motsvarar ungefär 400000 skolbarn. Det kan vara svårt för föräldrar att uppmärksamma tidiga tecken på synfel hos sitt barn. Synoptik tipsar om vad man bör hålla koll på som förälder.

Nu när läslovet är här och barnen har mer tid att ta det lugnt och landa i en bok finns det goda förutsättningar för föräldrar att vara lite extra uppmärksamma på om barnet har en synnedsättning.

Stora Synundersökningen***, gjord av Synoptik i samarbete med Novus, visar att det finns kunskapsluckor hos föräldrar om vilka tecken som kan tyda på att deras barn har ett synfel. Exempelvis visste bara en dryg tredjedel av föräldrarna att ett vanligt tecken på synnedsättning hos barn är att de sitter nära TV:n.

– Det kan vara svårt att i en stressig vardag märka om ditt barn har någon form av synfel. Närsynthet hos barn ökar i Sverige och det är ett problem som vi måste ta på allvar. Men det finns en del generella tips som föräldrar bör ha koll på, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik.

Några vanliga tecken på synnedsättning är om barnet:

1. Kisar, lägger huvudet på sned, eller stänger ena ögat när de läser eller tittar på TV.
2. Håller föremål tätt intill ögonen för att se ordentligt eller sitter nära TV:n.
3. Visar ointresse eller oförmåga att koncentrera sig.
4. Klagar på huvudvärk.
5. Har svårigheter vid läsning. Barnet läser långsamt eller blandar ihop bokstäver som till
exempel n och u, p och b, d och b.
6. Klagar på att texten blir dubbel eller hoppar.
7. Skelar.

Under läslovet är alla barn 8-19 år välkomna in till någon av Synoptiks 144 butiker för ett gratis syntest. Skulle det visa sig att barnet har en synnedsättning och behöver synkorrigering bjuder Synoptik på en fullständig synundersökning vid köp av ett par glasögon eller tecknande av linsabonnemang.

Synundersökningar för barnSynundersökningar som görs på Barnavårdscentralen när barnen är små, är en mycket generell synkontroll som inte säkerställer mindre synnedsättningar. De synundersökningar som görs i skolan fokuserar främst på att undersöka synförmågan på långt håll genom en enklare synkontroll med syntavla. Endast ögonläkare får göra synundersökning på barn upp till sju år. Från åtta år får legitimerade optiker undersöka barnets synförmåga.

Landstingets glasögonbidrag:

Alla barn och unga under 20 år har rätt till ekonomiskt stöd för glasögon eller linser.

* Källa: Skolverket

** Källa: SVT.se

***Stora synundersökningen 2019 från Synoptik är en kvantitativ webundersökning gjord i samarbete med Novus. Den innehåller attitydfrågor och fakta kring användandet av glasögon, linser och solglasögon för både barn och vuxna. Resultatet som presenteras här är en del av den totala undersökningen. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten, 18-79 år med nedbrytning på föräldrar till barn på 15 år eller yngre. Totalt har 2307 intervjuer genomförts under perioden 21–28 mars 2019. Deltagarfrekvensen är 61 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. 


För mer information:
Helene Hjertberg, optiker på Synoptik i Stockholm, tfn: + 46 (0)70-236 89 94, e-post: hhj@synoptik.se

Marielle Wernoltz, Brand and Communications Manager Synoptik, tfn: +46 (0)70-190 11 18, e-post: mar@synoptik.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post:anders.ekhammar@perspective.se


Om Synoptik Sweden AB

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se


Kontaktpersoner

Roland Olsson
Verkställande direktör
Roland Olsson
Rebecka Rane
Optiker och ingår i Synoptiks kliniska team/support
Rebecka Rane
Marielle Wernoltz
Marketing Manager
Marielle Wernoltz