2020-10-21 10:37Pressmeddelande

SmiLe förstärker expertisen inom global försäljning och marknadsföring

Magnus PålssonMagnus Pålsson

SmiLe Incubator stärker sin expertis inom global marknadsföring och försäljning genom att engagera Magnus Pålsson som Senior Advisor. Han har lång erfarenhet av att arbeta med både strategiska och operativa kommersiella frågor i internationella företag inom läkemedel, medicinteknik och diagnostik.

Magnus Pålsson har en MBA-examen (Dipl.-Kfm.) från Henrich-Heine universitetet i Tyskland. Efter sin examen har han bott och arbetat internationellt, framförallt i Tyskland, Kanada, Portugal och nu sist i Schweiz. Han har haft ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling hos bland annat Ratiopharm, Mölnlycke Healthcare, HemoCue (Danaher) och Radiometer’s (Danaher) schweiziska dotterbolag där han även varit General Manager.

– Vi är väldigt glada över att våra medlemmar nu får ta del av Magnus internationella erfarenhet och kompetens. Life science-branschen är global, och marknadsföring och försäljning är ofta både kostsam och komplicerad så det krävs specifik kunskap för att hantera dessa frågor. Ju tidigare bolagen får in den kunskapen desto bättre förutsättningar har de för att lyckas”, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

– Jag ser väldigt mycket fram emot mitt uppdrag som rådgivare på SmiLe. Det är inspirerande att se hur SmiLe arbetar med att både peppa och utmana sina uppstartsbolag på ett så positivt sätt. Då jag själv har arbetat både lokalt ”på fältet” och på huvudkontor rent strategiskt med kommersiella frågor kan jag ge råd både ur uppstartsbolagens och storbolagens perspektiv – det är ofta de sistnämnda som köper in projekten från dessa startup’s, säger Magnus Pålsson.

Magnus Pålsson kommer att vara tillgänglig för SmiLes medlemmar 3-4 dagar i veckan.

SmiLe har ett starkt fokus på att ha ett team av mycket seniora affärsutvecklare kopplade till inkubatorn, alla med branscherfarenhet från life science. Sammanlagt har teamet på SmiLe mer än 250 års life science erfarenhet att dela med sig av till medlemmarna.

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator +46(0) 7340004339, ebba@smileincubator.life


Om SmiLe Incubator

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life