2020-10-21 10:52Pressmeddelande

Nya SmiLe-medlemmen Spermosens har analys för barnlösa par

Vd John LempertVd John Lempert

Uppstartsbolaget Spermosens utvecklar en analysteknik som kommer bidra till att fler ofrivilligt barnlösa par från början dirigeras till rätt metod för assisterad befruktning. Tekniken är patentansökt. Det handlar om 15 procent av alla par i fertil ålder runt om i världen. Nu vill Spermosens kommersialisera sin teknik och har i samband med detta blivit antagen till SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund.

 

I dag finns ingen analysmetod för att bekräfta om mannens spermier kan befrukta äggcellen. Spermceller testas i dag bara avseende dess fysiska egenskaper (som rörlighet och utseende) vilket inte på något sätt påvisar spermiernas befruktningspotential.  Det är också etablerat att manlig infertilitet står bakom hälften av de ofrivilligt barnlösa fallen.

 

Om en analysmetod som kan förutse spermiers bindningsförmåga till äggcellen fanns kommersiellt tillgänglig skulle fler barnlösa par kunna få hjälp med In Vitro Fertilisering på det begränsade antal IVF-kliniker som finns. Det finns endast totalt runt 3 500 kliniker runt om i världen.

 

Spermosens grundare Kushagr Punyani har utvecklat en analysteknik som skulle kunna vara en lösning på detta problem. Bolaget har tagit fram ett prototypinstrument med ett så kallat chip där de specifika biokemiska reaktioner sker som snabbt ska kunna ge analyssvar. Tekniken utvecklades efter upptäkten 2018 av äggcell proteinet JUNO hos människor. Spermosens JUNO-CHECKED använder nano-bioteknologi och elektrokemi för att förutse spermiens förmåga att fertlisera äggcellen. Analysen är automatiserad och tar mindre än 30 minuter. Inom kort startar bolaget sina kliniska studier.

 

Klinikerna skulle direkt få en indikation avseende vilken av de två IVF behandlingar som är rätt metod – standard IVF- där spermcell och äggcell kan kommunicera och befruktas naturligt, eller den invasiva Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) där en spermcell injiceras in i ägget. Spermosens teknologi kommer kunna påvisa om bindning mellan spermier och äggcellproteinerna sker- i vilket fall standard IVF används- eller om ingen bindning sker- ICSI . Då skulle troligen antalet misslyckade försök minska, väntetiderna reduceras och fler par få rätt hjälp från början.

 

Marknaden är enorm: all aktivitet inom IVF uppskattas svara mot runt 37 miljarder dollar år 2027. Spermosens planerar att ha fullt kommersiellt fokus under 2022, enligt bolagets vd John Lempert.

 

– Vi är fantastiskt glada över att få vara medlemmar hos SmiLe. Till syvende och sist kan man inte gissa vad marknaden vill ha utan måste lära sig. Med stöd från SmiLes affärsutvecklingsexpertis, som kommer att komplettera vårt eget duktiga team, kan vi snabbare verifiera vår produkt mot marknaden och kommersialisera produkten, säger John Lempert.

 

– Spermosens arbetar inom ett växande område där det finns ett stort behov av kommersiella produkter som kan hjälpa barnlösa par. Det ska bli otroligt spännande att få stötta och bistå bolaget på sin resa mot marknaden, säger Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator.

 

 

För mer information om SmiLe, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life

 

 

För mer information om Spermosens, kontakta: John Lempert, vd för Spermosens,
+46 (0)76-3114091, jsl@spermosens.com


Om SmiLe Incubator

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life