2020-10-21 11:05Pressmeddelande

ImmuneBiotech startar klinisk studie av GutMagnific® vid ME/CFS

Läkare Anders Rehnström och Per Julin, Stora Sköndals ME/CFS klinik, bakre raden; 
Dr. Shahram Lavasani, vd och grundare för ImmuneBiotech Medical AB, främre raden.Läkare Anders Rehnström och Per Julin, Stora Sköndals ME/CFS klinik, bakre raden; Dr. Shahram Lavasani, vd och grundare för ImmuneBiotech Medical AB, främre raden.

 

Probiotikabolaget ImmuneBiotech Medical genomför i samarbete med Stora Sköndals ME/CFS klinik en klinisk studie för att undersöka effekten av bolagets vetenskapligt utvecklad probiotika, GutMagnific®, för patienter med kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS. ImmuneBiotech är ett SmiLe alumnibolag på Medicon Village i Lund.

 

Kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS, är ett relativt nytt sjukdomstillstånd som saknar specifik behandling. Patienterna lider bland annat av en förlamande trötthet, som inte blir bättre av vila, samt svåra magbesvär, IBS. Eftersom runt 70 procent av ME/CFS-patienterna lider av IBS är ImmuneBiotechs hypotes att i de fall IBS förbättras av GutMagnific® skulle även ME-symptomen minska. Därför startar ImmuneBiotech nu en klinisk studie med bolagets probiotikaprodukt GutMagnific®.

–  Jag är mycket nöjd med att den över 15 år långa erfarenhet vi har av probiotika, immunologi, mikrobiologi och forskning rörande ”tarm-hjärnaxeln” har väckt intresse hos kliniker, för att undersöka GutMagnific® i ME/CFS. Jag är också stolt över att vi kunde starta studien trots COVID-19-pandemin genom att ha en distanshanteringsstrategi med tanke på deltagarnas och personalens säkerhet, säger Shahram Lavasani, vd för ImmuneBiotech.

 

Den klinisk studien omfattar totalt 90 patienter med ME/CFS och IBS, är randomiserad placebo-kontrollerad och pågår under 3 månader med ytterligare en månads uppföljning. Patienterna är randomiserade i tre grupper om 30 patienter som får antingen placebo-kapslar, standarddos probiotika eller en extra hög dos probiotika. Patienternas symtom kommer att följas genom självskattning via frågeformulär för ME/CFS och IBS. Dessutom kommer avföringsprover före och efter studien att analyseras för tarmflora och inflammatoriska markörer.

Under den rådande Coronapandemin kommer den kliniska studien att genomföras på distans och patienterna får själva skatta sina symtom genom olika självskattningsformulär och själva ta prover som skickas för analys.

 

För mer information: Shahram Lavasani, vd för ImmuneBiotech, s.lavasani@immunebiotech.com, +46 707 40 86 61

  

Mer information om ME/CFS:

I Sverige är runt 40 000 och globalt cirka 24 miljoner drabbade, vilket är fler än de som exempelvis har multipel skleros (MS).

    ME/CFS uppkommer ofta som kvarstående influensaliknande besvär, så kallad post-viral trötthet, efter en allvarlig infektion och man befarar att coronaepidemin kommer att öka antalet ME/CFS patienter

    Förutom tröttheten lider patienterna av en lång rad problem som feber, illamående, värk, hjärndimma, koncentrations­svårigheter, minskad stresstolerans och svåra magbesvär. 70 % lider av tarmsjukdomen IBS (irritable bowel syndrome). ME/CFS anses som mycket allvarlig och till och med livshotande.

    De drabbade personerna och även deras familjer lider enormt. De ME/CFS sjuka är ofta helt eller delvis arbetsoförmögna och begränsade till ett isolerat liv i hemmet beroende av hjälp från familjen. De drabbade kan vara helt sängbundna och inte orka arbeta eller gå i skola. Många har långvariga eller kroniska funktion­nedsättningar. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har sammanfattat kunskapsläget för ME/CFS och uppmärksammat behovet av mer forskning kring diagnostik och behandling av denna svåra sjukdom. 

 

 

Information om GutMagnific®:

GutMagnific® är ett kosttillskott som innehåller en unik kombination av fem vetenskapligt utvalda mjölksyrabakterier för att korrigera bakomliggande biologiska orsakerna vid IBS. Produkten är patentsökt, helt vegetabilisk och består av dagliga kapslar som innehåller 10 miljarder hälsosamma mjölksyrabakterier i specialkapslar, Capsugel DRCaps, som skyddar från magsyra och frisätter de levande hälsosamma bakterierna på rätt ställe i tarmen. GutMagnific® är bolagets första produkt i en helt ny probiotisk kategori - ImmuneBiotics™, produkter framtagna med farmaceutisk precision, där olika probiotiska bakteriestammar samarbetar för effekt på flera nivåer genom att återställa samspelet mellan tarmfloran, immunsystemet och tarmens barriärfunktion. 

 

Produkten finns tillgänglig för konsumenter på www.GutMagnific.com.  


Om SmiLe Incubator

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life