2020-10-21 10:35Pressmeddelande

GPX Medical noteras på First North – blir 16:e börsbolaget från SmiLe

Hanna Sjöström.Hanna Sjöström, vd för GPX Medical

SmiLes medlemsbolag GPX Medical tar sin innovativa teknik, utvecklad vid Lunds universitet, för kontinuerlig mätning av lungfunktion hos för tidigt födda barn vidare och avsikten är att aktierna i bolaget ska börja handlas på Nasdaq First North i Stockholm den 2 oktober. Bolaget planerar att ta in 25 miljoner kronor i samband med noteringen och hittills är 80 procent av summan garanterad. Detta är det 16:e bolaget från SmiLe Incubator som genomför en notering.

Teckningsperioden pågår mellan den 7 september och den 21 september.

 – Vår vision är att för tidigt födda barn ska få en bättre start i livet. Genom att notera bolaget skapar vi förutsättningar för att kunna ta ett nytt avgörande utvecklingssteg som kan resultera i ett bättre omhändertagande, färre intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet för dessa barn. Precis som diagnostiskt ultraljud, som utvecklades i Lund på 1950-talet, har nu en lundensisk medicinteknisk innovation en möjligheten att revolutionera hälso- och sjukvården världen över, säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

I dag föds ett av tio barn för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. En av många utmaningar är att barnet har underutvecklade lungor som inte kan syresätta blodet, vilket kan leda till livshotande tillstånd, samtidigt som många drabbas av funktionshinder längre fram i livet. NEOLA kan ytterligare förbättra den högklassiga neonatalvården och bygger på en säker, icke-invasiv metod för kontinuerlig övervakning av barnets lungor. Den möjliggör att allvarliga tillstånd snabbt kan upptäckas och behandlas omgående genom att systemet omedelbart kan varna om komplikationer tillstöter.

GPX Medical AB bildades 2016 som ett dotterbolag till Gasporox AB, båda baserade i Lund, för att utveckla medicinteknisk utrustning baserad på samma unika gasmätningsteknologi som Gasporox använder. Teknologin kommer ursprungligen från forskning vid Lunds universitet.

GPX Medical separerades formellt från moderbolaget i förra veckan och aktierna delades ut till moderbolagets ägare. Från den 2 oktober kan GPX Medical handlas på Nasdaq First North.

– Jag vill hjärtligt gratulera Hanna Sjöström och hennes team till en imponerande snabb och professionell utveckling av bolaget under tiden som det varit ett SmiLe-bolag. Deras innovation kommer att ha livskvalitetsavgörande betydelse för en mycket skör grupp av små patienter. Det är en kvalitetsstämpel på företagen här i Lund att så många välkomnas till handelsplatserna, som Nasdaq First North. GPX Medical är det 16:e SmiLebolaget som noteras vilket är fantastiskt roligt, säger Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator.

 

För mer information, kontakta: Hanna Sjöström, vd för GPX Medical, +46 (0)760 107116, hanna.sjostrom@gpxmedical.se, www.gpxmedical.se

 


Om SmiLe Incubator

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life