2023-06-01 05:15Pressmeddelande

Stärkt nordisk närvaro på världens största life science-konferens

Jessica Martinsson, CEO and director general, SwedenBIO.Jessica Martinsson, CEO and director general, SwedenBIO.

Rekorddeltagande när SwedenBIO samlar nordiska life science-branschen på Bio International i Boston 

SwedenBIO har lett en kraftansträngning för att öka den svenska och nordiska life science-branschens synlighet och främja nätverkandet mellan nordiska delegater under världens största life science-konferens i Boston, USA. 

Bio International Convention anses vara världens främsta life science-konferens och lockar över 14 000 deltagare från hela världen. Inför årets upplaga i Boston, USA den 5 8 juni har SwedenBIO, branschorganisationen för svenska life science-bolag, stöttat flera svenska bolags medverkande på konferensen och tagit initiativ till aktiviteter för att synliggöra den svenska och nordiska närvaron. Detta i form av en mingelsammankomst för nordiska delegater den 4 juni och ett frukostmingel för svenska deltagare dagen därpå. 

  

"Vi bjuder in till dessa aktiviteter för att öka synligheten av det svenska och nordiska deltagandet. Våra bolag åker till Boston med spännande forskning och vassa affärsmöjligheter för att hitta investerare och licenstagare men många har en begränsad möjlighet att marknadsföra sitt deltagande", säger Marjo Puumalainen, International Director på SwedenBIO.

 

Rekorddeltagande 
80 svenska delegater har hittills meddelat att de kommer att vara på plats i Boston och SwedenBIO räknar med att merparten kommer att vara med på mingelsammankomsten och den gemensamma frukosten. Det är rekord i antal svenska företag och delegater som deltar i Bio International, enligt SwedenBIO.  

 

“Life science- branschen är oerhört viktig för Sverige och svensk läkemedelsexport. Att synliggöra branschen och skapa möjligheter för nätverkande är ett av våra främsta uppdrag som branschorganisation och Bio International är en viktig internationell arena där vi har mycket att vinna på att visa upp oss”, säger Jessica Martinsson, CEO och Director General på SwedenBIO.  
 
Aktiviteterna i Boston arrangeras av SwedenBIO i samarbete med Innovation Centre Denmark, Swedish-American Chamber of Commerce New England, Nordic Life Science Days, Back Bay Life Science Advisors, Business Region Göteborg och Invest Stockholm.

 

Fakta om life science branschen i Sverige 

 

  • Läkemedel utgör Sveriges näst största exportvarukategori och hade en omsättning drygt 139 miljarder kronor år 2022, visar siffror från Statistiska Centralbyrån 
  • Sveriges samlade life science bolag har en nationell läkemedelpipeline som är jämförbar i storlek med en av de globala läkemedelsjättarna, enligt The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report 2023.  
  • Sverige är mycket framgångsrikt i europeisk jämförelse och hamnar på en femte plats enligt samma rapport.
  • Hela Sveriges life science bransch bestod år 2020 av 51 765 anställda och 3 340 bolag, enligt rapporten Statistik över svenska life science-företag från Vinnova.


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.   Våra mer än 330 medlemsföretag bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Kontaktpersoner

Alexandra Hoegberg
Director of Communications
Alexandra Hoegberg