2019-09-05 09:47Nytt från Svenska Köttföretagen

Sveriges köttbönder satsar 3 miljoner på minskat klimatavtryck, bättre djurhälsa och ökad lönsamhet

 

Årligen sätter Sveriges köttbönder av totalt 3 Mkr i form av branschutvecklingspengen med fokus på minskad klimatpåverkan ökad djuromsorg samt lönsamhet i hela värdekedjan.

Totalt finns 3 000 000 kronor att dela ut och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött.

I år har vi fått in många intressanta ansökningar och konkurrensen har varit stenhård, under dom premisserna är det extra roligt att vi kan rivstarta arbetet med Handlingsplanernas etapp 2 med hjälp av Branschutvecklingspengen.

Av de projekt som är kopplade till Handlingsplanernas etapp 2 ska två bidra till att minska klimatavtrycket från svensk köttproduktion och ett ska öka kunskapen om varför det är bra att äta kött. Flera av projekten bidrar till att bevara vår goda djurhälsa där ett projekt har ambitionen att utrota Svindysenteri i Sverige.

Tabellen visar beviljade projekt 2019.

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen

Halverade utsläpp för gris, nöt och lamm till 2045 (Klimatmålet)

Alla

Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen

Vad är bra med att äta svenskt nöt-, gris- och lammkött

Alla

Serina Ahlgren, Rise

Markkol i nötköttssystem – vad vet vi och hur bör vi räkna

Nöt

Åsa Lundberg, Växa

Mycoplasma Bovis i Sverige - underlag för framtida strategier

Nöt

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Samlad kontroll för svenska grisproducenter

Gris

Lina Hidås, Gård & Djurhälsan

Grisföretagardagen 2019

Gris

Monica Hansson, HKScan

Effektiv och klimatsmart slaktgrisprodukton med uppdaterade utfodringsrekommendationer

Gris

Jeanette Erlander, Sveriges Grisföretagare

Sanering av Svindysenteri i svenska grisbesättningar

Gris

 

Läs mer om de projekt som beviljades i tidigare års utlysning på Svenska Köttföretagens hemsida: https://www.kottforetagen.se/beviljade-medel-2019.html

 

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande vänligen kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10 eller läs mer här: https://www.kottforetagen.se/branschutvecklingspengen.htmlOm oss

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta. Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Mediakontakter

THERES STRAND
Vice VD, Affärsområdeschef Bransch
THERES STRAND
Svenska Köttföretagen