2018-11-27 16:05Nytt från Svenska Köttföretagen

Staten ger tillfällig kompensation 2019 för enskilda djurbönder, på Livsmedelsverkets orimligt höjda kontrollavgifter

Torkan 2018Torkan 2018

Många lantbrukare brottas med likviditetsproblem och har tvingats dra ner sin produktion som en följd av torkan. Parallellt med utmaningarna för svensk livsmedelsförsörjning pågår sedan 2017 en rättsprocess mellan Livsmedelsverket och djurbönderna rörande orimligt höjda kontrollavgifter. En rättsprocess som drivs av Svenska Köttföretagen. Till följd av lantbrukarnas mycket ansträngda situation efter torkan har riksdagen beslutat om tillfällig kompensation för Livsmedelsverkets kraftiga avgiftshöjningar. En kompensation som ger en sänkning under viss del av 2019.

Det är branschorganisationen Svenska Köttföretagen som driver en rättsprocess åt djurbönderna mot Livsmedelsverket för deras orimligt höjda avgifter för köttkontrollen. En avgift som den svenske djurproducenten betalar för kontroll av matsäkerheten kopplat till varje enskilt djur. Under 2017-2018 har Livsmedelsverket prishöjningar motsvarat 60-70 miljoner kronor för köttkontrollen, trots en volymmässigt stabil svensk produktion.

- Att kontrollen av den mat som produceras ska vara hög och säker är det ingen som ifrågasätter. Det vi driver rättsprocess mot är det orimligt höga kostnadspåslag som ålagts de enskilda lantbrukarna att betala för kontrollen, i snitt är ökningen +40 procent sedan 2016. Detta trots att antalet svenska djur legat på en stabil produktionsnivå, säger Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen

Från januari 2019 kommer de svenska lantbrukarna få betala för den faktiska kontrollavgiften efter Livsmedelsverkets begärda höjningar. Något som till viss del tillfälligt kompenseras under 2019, efter beslut i riksdagen i november. Beslut om reducering av avgiften för köttkontroll motsvarande totalt 60 miljoner för djurslagen nöt, gris, lamm och fågel. Av denna summa kommer slakterier med gris, nöt och lamm kunna ansöka om ca 47 miljoner åt djurbönderna. Kompensation för kontrollavgiften per enskilt djur får dock inte gå under EUs minimiavgift.

- Vilken reducering varje företag får är beroende av vilken verksamhet som bedrivs och fastställs nu av Livsmedelsverket. Detta medför att kompensationen för den höjda kontrollavgiften ser lite olika ut beroende på företag. Att företagen tvingas debitera ut den faktiska höjningen från Livsmedelsverket från januari innebär inte att vi ger upp rättsprocessen som även gäller avgiften 2017-2018, tvärtom. Vi kommer göra allt vi kan för att vinna tillbaka pengarna till de svenska djurbönderna och vi hoppas på positivt utfall i domen innan aktuell kompensationen från regeringen tagit slut, avslutar Hans Agné.

FAKTA: Kontrollavgift = Den avgift som djurproducenten betalar för att Livsmedelsverket kontrollerar att de djur som levereras till slakt är tjänliga för livsmedel. Detta sker dels genom en levande djurskontroll, men även en kontroll på slaktlinjen av djuret och dess inre organ. Kontollavgiften för kött varierar i summa, mellan olika produktionsanläggningar beroende på vilken verksamhet som bedrivs och avgiften beslutas av SLV.Om oss

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta. Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Mediakontakter

HANS AGNÈ
VD
HANS AGNÈ
Svenska Köttföretagen