2019-02-08 12:46Nytt från Svenska Köttföretagen

Den resurskloka svenska grisproduktionen tar tillvara allt på ett djur. Smarta kretslopp gör att alla delar blir eller går till något.

Gris dricker vattenGris dricker vatten

Den svenska modellen bygger på god djuromsorg, minimal användning av antibiotika, unikt friska djur och de svenska grisarna får behålla sin knorr. Det är en modell som är både resursklok, ekonomisk och hållbar. För en så effektiv och miljövänlig produktion av griskött som möjligt är det viktigt att alla delar på ett djur tas tillvara på bästa sätt. För en låg klimatpåverkan bör även andelen ätbart på varje djur vara så stor som möjligt. Genom utvecklat kretslopptänk tar vi i Sverige vara på allt, även det som inte blir mat till människor eller djur.

Det mesta av grisen blir mat till människor, ca 70 procent. Största delen av grisen styckas till köttdetaljer, till exempel skinka, filé, karré, bog och kotlett. Andra delar blir till fläskfärs som används som råvara till korv och köttbullar.

Det andra på grisen, det som inte blir människomat, blir istället djurmat, insatsvaror till andra industier såsom läkemedel, godis med mera och i sista hand blir viss del biogas eller näring i gödsel som sprids på svenska åkrar.

På många sätt kan tillvaratagandet av allt på djuret – från tryne till knorr – liknas vid hur man hanterade den värdefulla gårdsgrisen förr i tiden, med skillnaden att exporten gör det möjligt att ta vara på styckningsdetaljerna ur ett globalt perspektiv. Det betyder att det som inte äts i Sverige, till exempel detaljer med en stor del ben, exporteras till länder där man efterfrågar sådana detaljer. Allt färre svenskar väljer till exempel grisfötter till julbordet, medan såväl fötter, öron, trynen som svans är delikatesser i Asien och Afrika, där man har andra mattraditioner och preferenser. I Kina finns ett klassiskt ordspråk kopplat till griskött, som lyder ungefär ”Allt från grisen går att äta utom nöffet.”

För mer information besök:
https://www.kottforetagen.se/den-resurskloka-svenska-grisen.html där hittar du även en film om den resurskloka svenska grisen. Filmen är ett samarbete mellan Svenska Köttföretagen, Svenska Grisföretagare och LRF Kött.

Vill du veta mer om svensk grisköttsproduktion finns rapporten ”Svenskt griskött – det hållbara valet”, att ladda ner gratis på svensktkött.se.Om oss

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag. Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta, samt förmedling av livdjur. Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Mediakontakter

THERES STRAND
Vice VD, Affärsområdeschef Bransch
THERES STRAND
Svenska Köttföretagen