2019-05-28 16:57Nytt från Gård & Djurhälsan

Digital veterinärvård nu även för lantbruksdjur

FirstVet och Gård & Djurhälsan i nytt samarbete kring får, nötkreatur och gris

Nu finns veterinärvård online för samtliga djurslag i Sverige. Ett nytt samarbete mellan FirstVet och Gård & Djurhälsan innebär att ägare av lantbruksdjur äntligen kan få veterinär konsultation via videosamtal. Målet är att på ett effektivt sätt tillgängliggöra veterinär rådgivning till fler i en tid då bristen på specialkompetens blir allt tydligare.
 
Nu erbjuder FirstVet veterinärvård via videosamtal även för lantbruksdjur. Tjänsten bemannas av veterinärer – med landets främsta kunskap inom gris, nöt och får – från Gård & Djurhälsan, en ledande organisation för veterinär rådgivning inom djurslagen i Sverige. Sedan tidigare ger FirstVet veterinärvård via videosamtal till husdjur och häst och nu tar även svenska får, nötkreatur och grisar för första gången steget in i den digitala vårdkedjan.
 
- Vi ser positivt på och stor potential i vårt nya digitala samarbete med FirstVet. Nu kan vi exempelvis också ge snabb veterinär rådgivning till kunder som tidigare varit geografiskt långt bort samt på ett hållbart sätt även nå lantbruk med bara ett fåtal djur. Att förbättra vår digitala närvaro är även ett viktigt komplement för befintliga kunder inom vår nuvarande rådgivning hos Gård & Djurhälsan, säger Kees de Jong, VD på Gård &
Djurhälsan.
 
- Videosamtal för fler djurslag har varit efterfrågat länge, så vi är glada att nu kunna erbjuda tjänsten även för lantbruksdjuren. Gård & Djurhälsans veterinärer kompletterar FirstVets stora bredd och kunskap om olika djurslag, och vi är stolta över samarbetet med en seriös och kunnig aktör, säger Ida Rappestad Ellebæk, veterinär hos FirstVet.
 
Satsningen kommer i en tid med stort fokus bristen på veterinärer , inte minst inom vård av lantbrukets djur. Här är vikten av att hålla djuren friska och välmående genom höjd kunskap hos djurägare avgörande. Genom beredskap för enklare ärenden och råd om förebyggande vård ökar våra djurs välmående.
 
Möte med veterinär via videosamtal innebär möjligheten att på distans göra enklare medicinska bedömningar, och djurägaren får råd om egenvård, samt vid behov hänvisning till fysiskt gårdsbesök eller Gård & Djurhälsans rådgivningsprogram.
 
Statistik från FirstVet gällande smådjur och häst visar att omkring 75% av djurägare som använder tjänsten uppger att de annars hade sökt fysisk vård. Men bara 26% behöver remitteras för fysisk undersökning (procentsats avser häst).
 
Hur fungerar det?
● Samarbetet innebär att veterinärer från Gård & Djurhälsan, specialiserade på gris, nötkreatur och får, bemannar FirstVets digitala veterinärtjänst under utvalda tider.
● Dessa veterinärer kompletterar den redan breda djurkunskap som de fler än 120 veterinärerna hos FirstVet besitter.
● När djurägare behöver konsultation gällande får, grisar eller nötkreatur bokar de enkelt ett videosamtal via FirstVets tjänst för webb, mobil eller surfplatta.
● Ett veterinärmöte pågår i 15 minuter och kostar 595 SEK.
● Registrering sker på www.firstvet.se
 
För mer information, vänligen kontakta
Kees de Jong
VD Gård & Djurhälsan
070-211 5373
 
Rebecca Crusoe
Marknadschef FirstVet
070-279 54 55
 


Om oss

Om Gård & Djurhälsan Gård & Djurhälsan AB är ett rådgivningsföretag som arbetar för ett bibehållet högt hälsoläge i en effektiv och lönsam gris-, får- och nötköttsproduktion. Vår vision är en lönsam djuruppfödning med världens bästa djurhälsa och vårt motto är – friska djur ger välmående gårdar. Gård & Djurhälsan bedriver verksamhet i hela Sverige, huvudkontoret är placerat i Uppsala. Bolaget omsätter cirka 85 Mk och har ca 60 medarbetare. Utöver veterinär och produktionsrådgivning till djurägare har vi nationella uppdrag från bl.a. Jordbruksverket och branschen att arbeta med djurhälso- och djurvälfärdsfrågor inom våra djurslag. Om FirstVet FirstVet är världens första veterinärtjänst via videosamtal där djurägare enkelt kan få trygga råd från legitimerade veterinärer. Tjänsten grundades i Sverige 2016 och har hjälpt över 100 000 djur. FirstVet finns idag i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien och har idag över 125 veterinärer i tjänsten. FirstVet är gratis för alla med försäkring för husdjur och häst, och för icke-försäkrade djur och gårdsdjur kostar en konsultation från 320 kronor och uppåt.

Mediakontakter

KEES DE JONG
VD
KEES DE JONG
Gård & Djurhälsan
SARA HOFF
kommunikations- och hållbarhetschef
SARA HOFF
Svenska Köttföretagen, Gård & Djurhälsan