2022-10-13 11:47Pressmeddelande

Regler om skyddad yrkestitel för undersköterskor

En man och en kvinna står bredvid varandra och tittar in i kameran.Olle Westberg, RIO och Annica Wallenborg, OFI

Med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad har Socialstyrelsen tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd. Folkhögskolorna berörs då ett intyg från folkhögskola kan ersätta godkända betyg.

Folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI har i ett yttrande till Socialstyrelsen framfört att vi förutsätter att bedömningen om ett ökat behov av utbildningsplatser ingår i myndighetens dialog med regeringen. 

– Vi välkomnar erkännandet av folkhögskolans förmåga att utbilda undersköterskor och att vi på så sätt bidrar till kompetensförsörjningen, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO. Men för att vi ska kunna möta och svara upp mot en ökad efterfrågan på utbildning krävs att utbildningsformen har tillräckliga resurser till sitt förfogande.

Folkhögskolan bör jämställas med övriga utbildningsformer
Socialstyrelsen framställer utbildning på folkhögskola i termer av annan eller alternativ utbildning. Detta samtidigt som myndigheten anger att folkhögskolorna får ses som en sedan länge etablerad del av det svenska utbildningsväsendet.       

RIO och OFI menar i yttrandet att Socialstyrelsen bör jämställa folkhögskolan med övriga utbildningsformer.
– Socialstyrelsens modell för reglering av yrkestiteln undersköterska är bra, säger Annica Wallenborg, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI). Men att jämställa oss med övriga utbildningsformer skulle signalera en ökad legitimitet och dessutom särskilja oss från privata utbildningsaktörer.  

Folkhögskolan en del av lösningen
Undersköterskor är en av de allra största yrkesgrupperna i Sverige. De arbetar framför allt i den kommunalt finansierade vården och omsorgen samt i den regionfinansierade hälso- och sjukvården. Sannolikt kommer yrkets status nu att höjas där arbetsmarknadens parter behöver se till att även goda arbetsvillkor gäller.    

– Med tanke på demografins utveckling med en åldrande befolkning och där arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens borde behovet av utbildade undersköterskor vara stort. Landets folkhögskolor är en del av lösningen på denna utmaning, säger Olle Westberg.  

Socialstyrelsens regler föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.


Om Sveriges folkhögskolor

På över 150 folkhögskolor runt om i landet möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. Med en nyskapande syn på kunskap och bildning riktar sig folkhögskolan till vuxna. Folkhögskolan är steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.


Kontaktpersoner

Olle Westberg
Generalsekreterare
Olle Westberg
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO
Annica Wallenborg Flynn
Verksamhetschef
Annica Wallenborg Flynn
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI