2022-06-16 09:55Pressmeddelande

Ny folkbildningsutredning välkomnas av folkhögskolornas organisationer

Ett kollage på en kvinna, en bild på träd och en man.Annica Wallenborg, OFI, och Olle Westberg, RIO.

Regeringen tillsätter en ny folkbildningsutredning och har utsett Christer Nylander (L) till särskild utredare. Utnämningen av Nylander välkomnas av folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI.

– Att utse Christer Nylander till särskild utredare är ett klokt beslut. Han har i olika sammanhang gett uttryck för en djup förståelse för bildningens betydelse för ett levande och växande samhälle. Jag tror att han kommer bidra till att stärka utbildningsformen folkhögskola som en omistlig del av det svenska utbildningssystemet, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

Utreda syften och mål

Vid början av maj meddelade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen tillsätter en ny folkbildningsutredning och i förra veckan stod det klart att det blir Christer Nylander (L) som utses till särskild utredare.

Han ska bland annat utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade syften med statens stöd till folkbildningen och analysera om nuvarande styrmodell och modell för fördelning av statsbidraget är ändamålsenlig. Utredaren ska också utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs.

Lång erfarenhet av folkbildning

Även Annica Wallenborg, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI, ser positivt på valet av särskild utredare och det uppdrag han fått.
– Christer Nylander är ett bra val av särskild utredare. Han har en lång erfarenhet om folkbildningen och kommer att ta sig an detta viktiga uppdrag på ett klokt sätt. Vi tycker också att det är bra att den särskilda utredaren får en frihet i att formulera frågeställningarna utifrån de givna och relativt breda direktiven och att det är bra att man ser över mål, syften och indikatorer så att de är relevanta utifrån hur samhället ser ut idag, säger Annica Wallenborg.

Folkhögskola och studieförbund

Folkbildningsutredningen kommer att behandla både folkhögskolor och studieförbund, två verksamhetsgrenar inom samma folkbildningsfamilj.
– Att intresset för folkhögskolor och studieförbund är stort är bra. De nyligen presenterade direktiven visar på en öppenhet från regeringen att öka den samlade kunskapen om folkhögskolor och studieförbund och dess skilda förutsättningar, säger Olle Westberg.

Annica Wallenborg menar att det är viktigt med en modell som passar båda områdena.
– Vi vill att man tittar på folkhögskola och studieförbund som två verksamhetsgrenar och ser till att det finns en styrningsmodell som passar båda områdena, säger Annica Wallenborg.

Se regeringens presskonferens här (Youtube) >

Läs regeringens pressmeddelande här >


Om Sveriges folkhögskolor

På över 150 folkhögskolor runt om i landet möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. Med en nyskapande syn på kunskap och bildning riktar sig folkhögskolan till vuxna. Folkhögskolan är steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.


Kontaktpersoner

Fredrik Olén
Kommunikatör
Fredrik Olén