2018-09-19 13:00Pressmeddelande

Sveriges Paketombud skapar grunden till nationell digital plattform i samverkan med Tillväxtverket, länsstyrelser och regioner

null


Ett projekt för att effektivisera paketets resa från e-handlare till e-kund har startats. Den nya nationella digitala plattformen ska utnyttja digitaliseringens möjligheter för bättre tillgänglighet till pakettjänster i alla delar av landet. Logistiken kommer att utvecklas för såväl kunder och leverantörer som paketombud. 

Både storstad och landsbygd kommer att få bättre möjligheter att optimera sina nätverk för både in- och utlämning av paket även om behoven och möjligheterna är skiftande. Stort fokus kommer även att ligga på ökade miljövinster genom minskade transporter i flera led.

Den nationella digitala plattformen är tänkt att bli det som konceptet Bankomat blev för samordningen av uttagsautomater. Förr fick kunderna åka till en uttagsautomat för ”sin bank” precis som e-kunder idag får göra för att hämta ut paket. Ett paket måste i dagsläget hämtas ut hos paketleverantörens paketombud. Har kunderna fler paket att hämta kan de bli tvungna att åka till olika ställen för att hämta ut paketen om de är skickade av olika paketleverantörer. Med den nya plattformen ska paketombudsnätet bli mer mottagaranpassat.

Pakettransportörer, paketombud, e-handlare, myndigheter och paketkunder ska kunna hämta information från ett enda ställe utifrån sina olika behov. Detta kommer att kunna ge kunderna nya valmöjligheter som att t.ex. byta utlämningsställe, hämta alla sina paket på ett och samma ställe eller överföra rättigheten elektroniskt till någon annan att hämta ut paketet.

Tillväxtverket, Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Dalarna, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län finansierar samverkansprojektet som kommer att pågå under två år. Post- och telestyrelsen och Svensk Handel är samarbetspartner. Kommuner, postoperatörer, nationella myndigheter samt övriga länsstyrelser och regioner ska också involveras.

Alexander Zuniga, Lena Malmqvist, Eva Johnson och Olle Janrik ifrån Sveriges Paketombud kommer att vara ansvariga för genomförandet av projektet.

För mer information kontakta:

    Olle Janrik, Sveriges Paketombud
    Olle.Janrik@Sverigespaketombud.se 070-784 99 47

Sveriges Franchisetagare - Din trygghet som franchisetagare


Om Sveriges Franchisetagare

Sveriges Franchisetagare, som bildades 1985, är en intresseorganisation som enbart företräder franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och bevakar franchisetagarnas intressen. Bland annat var vi drivande för att få Riksdagen att stifta en lag om franchise. Vi hjälper dig med råd i din franchisesituation, tolkar dina avtal och företräder dig som ombud gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär, bland annat genom vår branschtidning Franchise Focus som utges fyra gånger per år med en upplaga om runt 7000 exemplar. Sveriges Franchisetagare organiserar medlemmar från över 100 olika franchisesystem.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich