2020-01-16 06:00Pressmeddelande

Svensk Fastighetsförmedling uppnår kvalitetscertifieringen Kontrollerad Franchise

Svensk Fastighetsförmedling uppnår kvalitetscertifieringen Kontrollerad FranchiseSvensk Fastighetsförmedling

I Sverige är franchise en utbredd företeelse och omfattar i princip alla typer av branscher. Franchise växer och blir också en allt vanligare driftsform, och är ofta ett utmärkt sätt att kombinera tillväxt med lokalt entreprenörskap. Enligt HUI omsätter Sveriges drygt 650 olika franchisesystem nära 300 miljarder och sysselsätter nära 150 000 personer.

Sveriges Franchisetagare granskar och certifierar franchiseavtal. För att kunna certifieras som Kontrollerad Franchise behöver avtalet klara åtta krav. Dessa krav ger ett franchiseavtal en grundplattform som skall borga för balans, viss trygghet och förutsägbarhet för en kommande franchisetagare.

Sveriges Franchisetagare, har på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling, granskat det nyligen utgivna franchiseavtalet som erbjudits alla franchisetagare inom systemet. Detta avtal uppnår samtliga krav som Kontrollerad Franchise ställt upp.

Hos Sveriges Franchisetagare finns medlemmar från drygt 80 olika franchisesystem. Härutöver har Sveriges Franchisetagare granskat ytterligare ett 40-tal franchiseavtal. Enbart 10 % av dessa 120 avtal klarar en certifiering enligt kriterierna uppsatta av Kontrollerad franchise. Svensk Fastighetsförmedling kan nu sälla sig till den exklusiva skara som uppbär kvalitetscertifieringen Kontrollerad Franchise.

- ”Vår certifiering är för framtida franchisetagare en viktig plattform för val av franchisesystem och vi är övertygade om att en kvalitetscertifiering kan bidra till en mer sund och hållbar Franchise. Det är mycket roligt att nu få bekräfta att Svensk Fastighetsförmedlings franchiseavtal, som första avtal inom mäklarbranschen, certifieras som Kontrollerad Franchise.” kommenterar Robert Dimmlich VD på Sveriges Franchisetagare.

Processen att certifiera franchiseavtal sker löpande. Processen sker i dialog med franchisegivarna och innan en certifiering sker, inhämtas också ett skriftligt tillstånd.

- ”Vi är glada att kunna blir certifierade som Kontrollerad Franchise, att få kvittens på att vårt avtal är bland de bästa i Sverige, och vi är övertygade om att en certifiering bidrar till att vi blir attraktivare som franchisegivare.avslutar VD Liza Nyberg på Svensk Fastighetsförmedling.

Kraven för att uppnå certifieringen Kontrollerad franchise utgörs av följande villkor*:

  1. Avtal på svenska och svensk lag skall tillämpas
  2. Begränsning av ensidig möjlighet att ändra väsentliga affärsvillkor
  3. Ingen generell fullmakt tecknas inom ramen för avtalet
  4. Avtalet stipulerar inte volym- eller inköpstvång
  5. Återinlösen av varulager vid avtalets slut
  6. Begränsad konkurrensklausul
  7. Möjlighet till tvistelösning utan höga kostnader
  8. Gräns på personlig borgen

* Mer om certifieringen, fullständiga krav och utformning finns att läsa på www.kontrolleradfranchise.se.Om Sveriges Franchisetagare

Sveriges Franchisetagare företräder sina medlemmars intressen som franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och har varit verksamma inom området i över 30 år. Vi hjälper våra medlemmar med råd i franchisesituationen, tolka avtal och företräder gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär. Franchise skall ske under trygga och ansvarsfulla former.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich