2018-03-12 06:30Pressmeddelande

Polarn O. Pyret franchiseavtal certifieras av Sveriges Franchisetagare

null

I över ett års tid har representanter från franchisetagarna i Polarn O. Pyret, biträdda av Sveriges Franchisetagare, förhandlat fram ett nytt franchiseavtal tillsammans med Polarn O. Pyret som nu erbjuds alla franchisetagare inom kedjan. Detta avtal uppnår samtliga krav som Kontrollerad Franchise ställt upp, vilket gör att Polarn O. Pyret nu kan sälla sig till den exklusiva skara som uppbär den kvalitetsstämpeln.

”Kontrollerad Franchise är för samtliga franchisetagare en viktig plattform för val av franchisesystem och vi är övertygade om att vår kvalitetscertifiering bidrar till en sund och hållbar Franchise. Det är mycket roligt att nu få bekräfta att Polarn O. Pyrets franchiseavtal certifieras” kommenterar Robert Dimmlich VD på Sveriges Franchisetagare.

För att kunna certifieras som Kontrollerad Franchise behöver avtalet klara åtta krav. Dessa krav ger ett franchiseavtal en grundplattform som ska borga för balans, trygghet och förutsägbarhet för en kommande franchisetagare. Att Polarn O. Pyrets franchiseavtal nu certifieras med Kontrollerad Franchise innebär att avtalet är i framkant inom Franchisevärlden.

”Det är definitivt en win-win-situation att avtalet har fått ett godkännande av Sveriges Franchisetagare, jag ser det som att vi har uppnått målet med att ta fram ett nytt avtal genom att skapa förutsättningar för en lukrativ affärsverksamhet för båda parter.” sammanfattar Morgan Myhrberg, Sverigechef på Polarn O. Pyret.

Mer om certifieringen, dess krav och utformning finns att läsa på www.kontrolleradfranchise.se.

Sveriges Franchisetagare företräder sina medlemmars intressen som franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och har varit verksamma inom området sedan 1985. Vi hjälper våra medlemmar med råd i franchisesituationen, tolkar avtal och företräder gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär. Franchise ska ske under trygga och ansvarsfulla former.


Om Sveriges Franchisetagare

Sveriges Franchisetagare, som bildades 1985, är en intresseorganisation som enbart företräder franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och bevakar franchisetagarnas intressen. Bland annat var vi drivande för att få Riksdagen att stifta en lag om franchise. Vi hjälper dig med råd i din franchisesituation, tolkar dina avtal och företräder dig som ombud gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär, bland annat genom vår branschtidning Franchise Focus som utges fyra gånger per år med en upplaga om runt 7000 exemplar. Sveriges Franchisetagare organiserar medlemmar från över 100 olika franchisesystem.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich