2019-06-11 09:10Pressmeddelande

Familjens Jurist uppnår kvalitetscertifiering

Sveriges Franchisetagare/Kontrollerad Franchise granskar och certifierar franchiseavtal. För att kunna certifieras som Kontrollerad Franchise behöver avtalet klara åtta krav. Dessa krav ger ett franchiseavtal en grundplattform som skall borga för balans, viss trygghet och förutsägbarhet för en kommande franchisetagare.

Under en period har samtal förts mellan Familjens Jurist och Sveriges Franchisetagare som ombud för delar av franchisetagarnätet som resulterat i ett nytt franchiseavtal. Detta avtal kommer att erbjudas alla franchisetagare inom kedjan. Detta avtal uppnår samtliga krav som Kontrollerad Franchise ställt upp.

Hos Sveriges Franchisetagare finns medlemmar från drygt 80 olika franchisesystem och den preliminära bedömningen är att knappt 10 % av dessa avtal skulle klara en certifiering. Familjens Jurist kan nu sälla sig till den exklusiva skara som uppbär kvalitetscertifieringen Kontrollerad Franchise.

- ”Vår certifiering är för framtida franchisetagare en viktig plattform för val av franchisesystem och vi är övertygade om att en kvalitetscertifiering kan bidra till en mer sund och hållbar Franchise. Det är mycket roligt att nu få bekräfta att Familjens Jurists franchiseavtal certifieras som Kontrollerad Franchise.” kommenterar Robert Dimmlich VD på Sveriges Franchisetagare.

Processen att certifiera franchiseavtal sker löpande. Processen sker i dialog med franchisegivarna och innan en certifiering sker, inhämtas också ett skriftligt tillstånd. Mer om certifieringen, dess krav och utformning finns att läsa på www.kontrolleradfranchise.se.

- ”Vi är glada att kunna blir certifierade som Kontrollerad Franchise, att få kvittens på att vårt avtal är bland de bästa i Sverige, och vi är övertygade om att en certifiering bidrar till att vi blir attraktivare som
franchisegivare.”
sammanfattar Jessica Eriksson, Tillförordnad operativt ansvarig och Regionchef.


Om Sveriges Franchisetagare

Sveriges Franchisetagare, som bildades 1985, är en intresseorganisation som enbart företräder franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och bevakar franchisetagarnas intressen. Bland annat var vi drivande för att få Riksdagen att stifta en lag om franchise. Vi hjälper dig med råd i din franchisesituation, tolkar dina avtal och företräder dig som ombud gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär, bland annat genom vår branschtidning Franchise Focus som utges fyra gånger per år med en upplaga om runt 7000 exemplar. Sveriges Franchisetagare organiserar medlemmar från över 100 olika franchisesystem.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich