2013-09-12 11:30Pressmeddelande

Apoteket agerar oetiskt

Apoteket agerar oetiskt menar intresseföreningen Sveriges Franchisetagare.

Franchisetagaren inom Apoteket är helt hänvisad till Apotekets upphandlade försäkringslösning, som visar sig sakna rättskydd.

-Jag blev mycket förvånad, jag utgick från att vi hade ett normalt rättskydd. Nu när vi driver en rättsprocess mot Apoteket, saknar vi ekonomiska medel och måste försöka hitta pengar på privat håll. I praktiken är man rättslös - säger franchisetagaren FarmaciFamiljen Malmö AB.

-Att Apoteket, som är statligt ägt, upphandlar en försäkring utan rättskydd är antingen bevis på oetiskt agerande eller bevis på uppenbar oprofessionalism. När franchisegivaren levererar i stort sätt alla tjänster, är det inte långt ifrån tanken att Apoteket agerat i eget intresse – kommenterar Robert Dimmlich, VD för Sveriges Franchisetagare.

Franchisetagarna inom Apoteket är tvingade att använda Apotekets ekonomiavdelning som bokföringsbyrå, av Apoteket tillhandahållna IT-system samt knutna till en försäkringslösning som upphandlats av Apoteket.

-Detta är i sig inte helt ovanligt inom en franchiserelation, men Apoteket har misslyckats att leverera sina åtagande och vägrar att ta konsekvenserna - kommenterar Robert Dimmlich, VD för Sveriges Franchisetagare.

Flera franchisetagare vittnar om att man saknar insyn och kontroll av sin egen bokföring och att Apoteket inte kan redogöra för uppkomna differenser eller frågor. Apotekets IT-system har varit förknippat med brister och återkommande haverier, med konsekvensen av att flera franchisetagares verksamhet blivit helt stillastående.

Sveriges Franchisetagare - Din trygghet som franchisetagare


Om Sveriges Franchisetagare

Sveriges Franchisetagare, som bildades 1985, är en intresseorganisation som enbart företräder franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och bevakar franchisetagarnas intressen. Bland annat var vi drivande för att få Riksdagen att stifta en lag om franchise. Vi hjälper dig med råd i din franchisesituation, tolkar dina avtal och företräder dig som ombud gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär, bland annat genom vår branschtidning Franchise Focus som utges fyra gånger per år med en upplaga om runt 7000 exemplar. Sveriges Franchisetagare organiserar medlemmar från över 100 olika franchisesystem.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich