2015-08-29 13:44Nyheter

Rättsväsendet sviker företagarna

Det är dags att stärka företagarnas förtroende för rättsstaten. Alltför många företagare har nämligen tappat förtroendet för rättsväsendet eller fått det rejält naggat i kanten. Det skriver Robert Dimmlich, Svensk Bensinhandel/Sveriges Franchisetagare, och Roger Haddad (FP)

Den här utvecklingen är inte rimlig. För att vända den behöver lagstiftningen skärpas när det gäller straffvärdet för återfallsbrott. Den som försörjer sig på inbrottsturnéer eller som systematiskt utsätter butiker för snatterier eller företag för fakturabedrägerier ägnar sig åt en upprepad brottslighet som måste leda till högre straffvärde. Skärpta straff för upprepad brottslighet kommer också att skapa drivkrafter att fullfölja fler brottsutredningar eftersom dessa behöver drivas fram till domstol. Det gör att fler brottsoffer får upprättelse i domstol. Även reglerna om villkorlig frigivning måste ses över så att reglerna blir stramare för återfallsförbrytare.


Om Sveriges Franchisetagare

Sveriges Franchisetagare, som bildades 1985, är en intresseorganisation som enbart företräder franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och bevakar franchisetagarnas intressen. Bland annat var vi drivande för att få Riksdagen att stifta en lag om franchise. Vi hjälper dig med råd i din franchisesituation, tolkar dina avtal och företräder dig som ombud gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär, bland annat genom vår branschtidning Franchise Focus som utges fyra gånger per år med en upplaga om runt 7000 exemplar. Sveriges Franchisetagare organiserar medlemmar från över 100 olika franchisesystem.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich